Aanmelden voor het lwoo

Lwoo-onderzoek

Wat is de procedure?

 • Een leerling kan naar het vmbo (advies basisschool/speciaal basisonderwijs, maakt niet uit welke leerweg)
 • Er is op één of andere manier zorg over deze leerling (leren gaat niet zo goed, concentratie laat te wensen over, enz.)
 • We kijken of deze leerling in aanmerking komt voor het lwoo. D.w.z. dat er altijd een lwoo-onderzoek nodig is.
 • De uitslag van het lwoo-onderzoek bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor lwoo. Is dit niet het geval dan hebben wij als school de nodige gegevens om te kijken welke begeleiding dan nodig is.

 

Wat houdt het lwoo-onderzoek in?

(zie ook website: www.swveemland.nl)
Komt mijn zoon/dochter in aanmerking voor lwoo of pro (=praktijkonderwijs)?
Een leerling komt niet zomaar in aanmerking voor lwoo of pro. Het moet duidelijk zijn dat de leerling de extra hulp echt nodig heeft. Er is een onafhankelijke commissie en die commissie bepaalt aan de hand van landelijk vastgestelde criteria of de leerling in aanmerking komt voor lwoo of pro. Als de commissie een positief besluit neemt, geeft zij een beschikking af. Met die beschikking kan de lwoo- of pro-school de extra hulp bekostigen.

 

Criteria

Waar moet een leerling aan voldoen om in aanmerking te komen voor leerwegondersteuning:

 • aantoonbare leerachterstand van 1½ tot 3 jaar (rekenen en Nederlands)
 • IQ tussen de 75 en 90
 • geringe sociaal emotionele problemen
 • of IQ tussen de 90 en 120 en leer belemmerende sociaal-emotionele problemen

 

Het lwoo-onderzoek en dan?

Het lwoo-onderzoek geeft aan dat een leerling recht heeft op lwoo: aanmelden lwoo, Arnhemseweg.
Het lwoo Arnhemseweg: leerlingen volgen de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg. Wanneer blijkt dat een lwoo-leerling de theoretische leerweg kan volgen, dan is het mogelijk om deze leerling met een lwoo-beschikking in de i-avo te plaatsen.
Het lwoo-onderzoek geeft aan dat een leerling geen recht heeft op lwoo: aanmelden onderbouw Paladijnenweg. Een leerling kan geplaatst worden in een gewone vmbo-klas of in de i-vmbo-groep (leerlingen volgen de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg) of in de i-avo (theoretische leerweg).

 • LWOO: voor leerlingen met een lwoobeschikking (bl of kl)
 • I-VMBO: voor leerlingen die niet een lwoobeschikking hebben gekregen en die toch zorg nodig hebben (bl of kl)
 • I-AVO: voor leerlingen met een lwoobeschikking die de tl kunnen volgen en eventuele tl-leerlingen zonder lwoobeschikking die zorg nodig hebben.

VMBO = Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Het VMBO kent 4 leerwegen.

Guido de Brès locatie VMBO aan de Arnhemseweg biedt 3 leerwegen aan: TL, KL en BL.

Schermafbeelding 2015-01-22 om 10.39.54