Aanmeldprocedure Amersfoort

Aanmeldprocedure regio Amersfoort
In de regio Amersfoort maken jaarlijks veel leerlingen de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio werken samen om te zorgen dat iedere leerling een goede plek in de brugklas vindt. Daarom hanteren zij dezelfde aanmeldprocedure. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe de overgang van de basisschool naar de brugklas is geregeld. Meer informatie over die afspraken en procedure lees je op www.vanbasisnaarbrug.nl. Sommige scholen hanteren een lotingsprocedure, op Guido hebben we in het verleden nog niet hoeven loten. We willen wel helder beschrijven hoe een dergelijke procedure in z’n werk gaat.

Aanmeldingsformulier
Uiterlijk 1 april 2021 moet het aanmeldingsformulier ontvangen zijn op onze leerlingenadministratie.

Uitgangspunt plaatsing
Voor het schooljaar 2021-2022 hebben wij ruimte voor 250 brugklasleerlingen (10 klassen) op onze locatie HAVO VWO en 120 brugklasleerlingen op onze locatie VMBO.

Uitgangspunten voor een eventuele loting
1. Broertjes en zusjes van (oud-)leerlingen worden buiten de loting gehouden.
2. Aanmelding voor Sport+, Plusstroom en i-AVO worden buiten de loting gehouden.

Procedure, inschrijving en bericht zoals onderschreven door alle VO-scholen 

  • 1 februari: alle VO-scholen hebben de lotingsprocedure op hun website staan.
  • 1 april: aanmeldingen vanuit PO bij alle VO-scholen.
  • Vanaf 18 maart:
  • Ruimte voor de VO-scholen om te bepalen hoe de aantallen leerlingen geplaatst kunnen worden.
  • Alle VO-scholen maken hun aantallen aangemelde leerlingen bekend, inclusief de mededeling of er wel of niet moet worden geloot; tevens wordt aangegeven hoeveel plaats er nog is voor leerlingen; dat bericht gaat naar besturen.
  • VO-kamer maakt aan alle VO-scholen bekend waar geloot moet worden en op welke VO-scholen nog ruimte is voor plaatsing; dat bericht komt ook op de gezamenlijke (BAVO) website en op de websites van alle VO-scholen.
  • 6 april: Loting op de VO-scholen met teveel aangemelde leerlingen, conform vastgestelde procedure.
  • 12 april: bericht naar ouders van uitgelote leerlingen vanuit VO-scholen waar geloot is met mededeling van uitloting, met de mededeling op welke VO-scholen nog wel ruimte is en met de mededeling dat aanmelding tot en met 15 april mogelijk is.
  • 16 april: definitieve aanmelding staat vast.

Klik hier voor het digitale aanmeldingsformulier voor schooljaar 2021-2022.
Liever op papier invullen? Klik dan hier. Download de pdf, vul deze (digitaal) in, sla op en print uit.