Nieuws

BLOG: Activerende didactiek en samenwerkend leren

Een klaslokaal vol leerlingen. Stil kun je het niet noemen, rumoerig zou eerder een goede omschrijving zijn. Alle leerlingen zitten in groepjes van vier. Ze zijn driftig aan het bladeren in de Bijbel en samen tekenen ze op een blad de eerste zendingsreis van Paulus.

Dit is hoe mijn lessen godsdienst er over het algemeen uit zagen, niet stil, maar eerder rumoerig. Echter heerst er altijd een goede sfeer en wordt er goed gewerkt. Het afgelopen jaar ben ik op Guido de Brès, locatie Tweede Fase, werkzaam geweest als stagiair godsdienstdocent. Tijdens deze stage deed ik, naast het les geven, onderzoek naar ‘activerende didactiek en samenwerkend leren’.

Activerende didactiek en samenwerkend leren lijkt helemaal hip in de onderwijswereld. Het gaat er om dat leerlingen actief betrokken worden op de lesstof en bewust worden gemaakt van hun eigen leerproces. Daarnaast is samenwerkend leren gericht op het aanleren en trainen van sociale vaardigheden of ’21-century skills’. Leerlingen actief betrekken op de lesstof betekent dat je als leerkracht niet uitgebreid alles gaat vertellen, maar dat je leerlingen uitdaagt en stimuleert tot zelf leren.

In het voorbeeld in bovenstaande inleiding deed ik dat door het Bijbelgedeelte van de eerste zendingsreis van Paulus op te delen in vier stukken. Elke leerling kreeg een eigen stuk. Dit moesten ze lezen en de volgende vragen beantwoorden:

Welke personen zijn er in dit gedeelte van het verhaal?
Van en naar welke plaatsen reizen ze?
Wat gebeurt er in het kort in dit gedeelte?

Als ze klaar waren kregen ze van mij de kaart van het middellandse zeegebied en moesten ze de reis gaan tekenen en aangeven welke mensen waarbij waren.

Leerlingen leren hierdoor een aantal verschillende dingen die ik als godsdienstdocent belangrijk vind. Ten eerste de eerste zendingsreis van Paulus, maar daarnaast ook begrijpend lezen en de Bijbel bestuderen.

Ik had natuurlijk ook het verhaal kunnen vertellen van de reis van Paulus en vervolgens op de kaart kunnen aanwijzen hoe de reis precies verliep, maar wie wil er nou zolang naar mij zitten luisteren? Met deze werkvorm gingen de leerlingen zelf aan de slag en zijn ze ontdekkend bezig (in de Bijbel) en om dat te zien als docent vind ik prachtig.

Naast mijn onderzoeksrapport over activerende didactiek en samenwerkend leren ontwierp ik een infographic over de basis van activerende didactiek en samenwerkend leren. Hierin wordt snel duidelijk wat activerende didactiek en samenwerkend leren is en het geeft andere docenten hopelijk wat handvaten om lessen activerend te maken!

Willem Genuit,
Stagiair godsdienst, locatie Tweede Fase

Deel deze activiteit via: