Downloads

Hier vind je een aantal documenten die handig kunnen zijn om eens te bekijken. Klik op de link om het bestand te openen.

Aangenaam: Guido (informatie over het kennismakingsgesprek na aanmelding)

Aanmeldingsformulier 2019-2020
(binnenkort is het mogelijk het formulier digitaal in te vullen)

Aanvraagformulier verlof Locatie VMBO

Bruggerinfo:

Guidogids 2018-2019 (schoolgids)

Bestuursverslag 2017

Klachtenregeling

Kledingcode

Leerlingenstatuut

Ondersteuningsbeleidsplan 2014-2016

Pestprotocol

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol medicijnverstrekking medisch handelen

Statuten schoolvereniging

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Welkom op Guido