Downloads

Hier vind je een aantal documenten die handig kunnen zijn om eens te bekijken. Klik op de link om het bestand te openen.

Aangenaam: Guido (informatie over het kennismakingsgesprek na aanmelding)

Aanmeldingsformulier 2018-2019
(Het formulier is digitaal in te vullen,  open dan de pdf met Acrobat of Adobe reader, eventueel eerst downloaden en opslaan.)

Aanvraagformulier verlof Locatie VMBO

Bruggerinfo:

Guidogids 2018-2019 (schoolgids)

Bestuursverslag 2017

Klachtenregeling

Kledingcode

Leerlingenstatuut

Ondersteuningsbeleidsplan 2014-2016

Pestprotocol

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol medicijnverstrekking medisch handelen

Schoolplan 2013-2017

Statuten schoolvereniging

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Welkom op Guido