Nieuws

Een nieuwe start // Janine van Drieënhuizen

Deze week was het zover: we mochten weer starten! Dat is altijd al een bijzonder moment in het onderwijs: nieuwe leerlingen die de weg nog moeten vinden, nieuwe ouders met verwachtingen over hun kind en de school, medewerkers die na de vakantie met nieuwe energie en ideeën aan de slag willen gaan. Ik houd ervan: zo’n moment waarin alles weer open ligt, waarin je uitgerust en vol goede moed op pad gaat met elkaar. 

Eén van de docenten zei het treffend: ‘Ik merk dat ik er werkelijk toe doe in het onderwijs’. 

Dit jaar is het anders dan anders. Het afgelopen jaar, mijn eerste jaar als directeur van een VO-school was zeker geen rustig jaartje om er eens in te komen. Het werd door de corona uitbraak een historisch jaar. Een jaar waarbij alles anders ging, dan gedacht.  Binnen één week schakelden we om van fysiek onderwijs naar lesgeven op afstand. Ontzettend leerzaam. Er bleek meer mogelijk dan we ooit gedacht hadden, de techniek werkte, docenten konden digitaal les geven en bedachten creatieve uitdagingen om leerlingen aan de slag te krijgen. Sommige leerlingen bloeiden op en gaven aan minder afgeleid te worden dan in zo’n drukke klas. Genoeg ontdekkingen dus voor vernieuwend onderwijs! Maar er was ook verlies. Het directe contact tussen de docent en de leerling en leerlingen onderling, dàt is toch het kloppend hart van een school. Eén van de docenten zei het treffend: ‘Ik merk dat ik er werkelijk toe doe in het onderwijs’. Niet alleen uitleg geven, maar iemand op weg helpen, stimuleren, een leerling zièn. De laatste weken voor de vakantie was het fysieke contact er gelukkig weer en konden al onze leerlingen weer naar school, zij het in een beperkte vorm. Wat waren we er blij mee! Het was dan ook goed nieuws om te horen dat we na de vakantie weer helemaal open mochten gaan. Dat gaf ruimte om weer voorbij de Corona-crisis te denken en vooruit te kijken naar onderwijskundige vernieuwingen, samenwerking met andere scholen en in de wijk. We sloten het jaar spetterend af door alle diploma’s per limo uit te reiken. Het was een feestje en een voorbeeld van denken in mogelijkheden. Een kenmerk van Guido Arnhem waar ik trots op ben. 

‘Je kunt het, ik voel het’

Nu gaan we opnieuw starten. De corona-cijfers hebben zich niet ontwikkeld zoals gehoopt, de besmettingen nemen weer toe. Dat betekent opnieuw nadenken over oplossingen, zodat we ook in deze omstandigheden een veilige omgeving kunnen bieden aan leerlingen en medewerkers. Want we gaan alles op alles zetten om onderwijs op school aan te bieden zoveel als kan en onderwijs op afstand daar waar het moet.  ‘Je kunt het, ik voel het’, is een kenmerkende uitspraak van één van onze mentoren als een leerling  er eens doorheen zit. Daarmee hielp ze één van de leerlingen, die zich thuis opsloot, het examen door. Prachtig om te zien. 

Ik weet dat deze uitspraak ook voor onze school geldt. Het afgelopen jaar hebben we laten zien waartoe we met elkaar in staat zijn. Wat ik mooi vind, is dat we als christelijke school kunnen putten uit talloze bijbelverhalen waarin mensen nieuwe wegen inslaan en hun net aan de andere kant uitwerpen. Wetend dat Jezus op de oever staat met Zijn Woord en met een vuurtje, brood en vis. Laten we vanuit dat vertrouwen ook dit nieuwe jaar met elkaar aan het werk gaan, met onze leerlingen en hun ouders. Ik kijk er naar uit! 

 Janine van Drieënhuizen 

Deel deze activiteit via: