Nieuws

Examenuitslag 2021

Examenuitslag Tijdvak I

Vandaag was een spannende dag voor onze examenleerlingen en alle betrokkenen. We zijn erg tevreden met de eerste resultaten, er is hard gewerkt in deze bijzondere tijd en dat is beloond! We feliciteren onze geslaagde leerlingen. Voor een aantal leerlingen liggen er nog kansen. Vanwege het ongebruikelijke examenjaar zijn er ruimere mogelijkheden om examens af te leggen. De uitslag van het eerste tijdvak wijkt om die reden af van voorgaande jaren en kan daarom een vertekend beeld geven. Klik hier voor de lijst met namen van de geslaagden.

foto: Lisa Finnema-Meindersma

Deel deze activiteit via: