Nieuws

Guido gaat unieke samenwerking aan met GBS De Regenboog

Scholengemeenschap Guido en GBS De Regenboog, gaan een unieke samenwerking aan: leerlingen van De Regenboog gaan tot 1 januari 2024 inwonen bij GSG Guido op de Paladijnenweg. Het gaat om 4 groepen, zo’n 100 leerlingen. Naast deze samenwerking op het gebied van huisvesting, zal er ook op het gebied van onderwijs samengewerkt gaan worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verbeteren van de doorgaande leerlijnen tussen po (primair onderwijs) en vo (voortgezet onderwijs) voor een soepele overgang en betere doorstroming van po naar vo.

Uitbreiding van bestaande constructie
Sinds schooljaar 2019-2020 krijgen al twee groepen 8 van GBS De Regenboog, onderdeel van CorDeo Scholengroep, les in het gebouw van GSG Guido aan Paladijnenweg 253. Ze zijn gehuisvest op de derde verdieping en hebben zo hun eigen plek op de scholengemeenschap. Deze constructie werkt naar ieders tevredenheid. De Regenboog krijgt in 2024 een nieuw schoolgebouw aan het Koning Karelpad, tegenover Guido. Omdat De Regenboog tot die tijd zelf onvoldoende huisvesting heeft gaat zij graag een langdurige samenwerking met Guido aan totdat alle leerlingen van De Regenboog gehuisvest zijn in het nieuwe schoolgebouw.

Unieke samenwerking
Op de vraag wat er zo uniek is aan deze samenwerking antwoord Klaas Koelewijn, directeur van De Regenboog: ‘In Nederland worden er verschillende initiatieven ontplooit om de samenwerking tussen po- en vo-scholen te bevorderen. Dit is vaak op het gebied van onderwijs voor 10 tot 14-jarigen, om de overgang van po naar vo te versoepelen. Echter, een samenwerking op het gebied van huisvesting, waarbij een po-school voor een deel gaat inwonen bij een voschool, is vrij uniek in Nederland.
Deze inwoning geeft zoveel mogelijkheden in de samenwerking dat leerlingen van beide scholen dit absoluut gaan merken.’

Coaching tussen Guido-leerling en groep 8-er
Na een halfjaar inwoning van twee groepen 8 ziet Koelewijn bovendien dat de samenwerking al vorm krijgt. Mooi voorbeeld hiervan zijn de coachingsgesprekken door Guido-leerlingen met groep 8 ‘ers van De Regenboog: ‘Zo worden onze leerlingen al voorbereid op wat hen te wachten staat op het vo, niet alleen wat betreft gebouw en gewoonten, maar ook op het gebied van gedrag, mogelijkheden en ‘do’s and don’ts’. ‘Verder liggen er prachtige kansen op het gebied van een soepele overgang van po naar vo, het stroomlijnen van doorgaande leerlijnen en het pedagogisch klimaat. De onderwijskwaliteit in de volle breedte gaat hierdoor omhoog.’

Gezamenlijke christelijke waarden
De keuze om een samenwerking met Guido aan te gaan lag voor De Regenboog voor de hand. Klaas Koelewijn: ‘We delen immers onze belangrijkste waarde, de liefde voor onze Here Jezus Christus staat centraal in ons onderwijs.’
Groot voordeel is bovendien dat beide scholen op steenworp afstand van elkaar liggen. Door een recente herindeling van de afdelingen vmbo en havo vwo ontstond er bij Guido ruimte. Arriën Boes, locatiedirecteur havo vwo van Guido ziet de samenwerking ook als een positieve kans: ‘Het is mooi om als Cordeo en Guido samen te werken, we slaan een brug tussen po en vo, we maken gebruik van elkaars expertise en we putten uit dezelfde bron als het om identiteit gaat. Het kan niet anders dan dat onze leerlingen daar profijt van gaan hebben. Om deze samenwerking te laten slagen is het nodig er samen de schouders onder te zetten. Dat gaan we dan ook doen, stap voor stap!’
Volgens Klaas Koelewijn zijn de ouders en leerlingen van De Regenboog enthousiast over de plannen: ‘Het pionierswerk is immers dit schooljaar verricht en het enthousiasme is groot. Ouders zien hoe hun kinderen al worden voorbereid op het vo, terwijl de huisvesting zelf ook prima op orde is wat betreft faciliteiten. Dat wordt straks alleen maar beter als we met meer groepen op Guido gevestigd zijn. Ook de leerlingen zijn enthousiast, het is gewoon ‘stoer en interessant’ om te kunnen zeggen dat je elke dag al les krijgt op een vo-school. Daarnaast is het voor De Regenboog goed om terug te gaan naar twee locaties en prettig dat deze dicht bij elkaar gesitueerd zijn.’

 

 

Deel deze activiteit via: