Nieuws

Guido Neemt Afscheid || Arriën Boes

INDRUKWEKKEND

De meeste mensen houden niet zo van afscheid nemen, ik schaar me zelf ook onder die groep.  Toch is het goed om het moment dat de wegen scheiden te markeren: om terug te kijken wat we samen hebben gedeeld. Bijna vijf jaar mocht ik werken op Guido Havo Vwo. In die vijf jaar ben ik diep onder de indruk geraakt van alle betrokkenen en van het dagelijks leven op school:   

Van enthousiaste en vrolijke leerlingen met hun kritische vragen, met hun nieuwsgierigheid en hun gezelligheid. Van de grappen in de pauze, soms tegendraads en het oogcontact op de gang. Van de gesprekken met de leerlingraad, de kennismaking met brugklassers en de stralende leerlingen die op hun laatste Guidodag een diploma kregen. Van de fijne sfeer op school. Leerlingen, bedankt!  

Van ouders die betrokken zijn op hun kinderen, die waardering gaven aan de school. Van de soms intensieve gesprekken met ouders als er moeilijke beslissingen genomen moest worden. Van de support van de gebedsgroep en van het gebed van ouders. Van de positief – kritische vragen als dat nodig was en van de  aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg. Ouders, bedankt!  

Van docenten en mentoren die elke dag voor leerlingen klaar staan, met passie, met enthousiasme voor en kennis van hun vak, met de verwondering voor de wereld waarin we leven, voor hun geduld, voor de diepe betrokkenheid op hun leerlingen. Als beelddragers van Jezus, aan leerlingen laten zien wat  identiteit voor hen betekent, elke lesdag weer. Wat een gaaf team heeft Guido HV. Docenten, bedankt! 

Van ondersteuners, meestal op de achtergrond en niet altijd zichtbaar, leerlingen en docenten helpend bij hun werk, die voor ouders klaarstaan. Harde werkers die de open eindjes aan elkaar knopen en de laatste puntjes op de i zetten. Zo waardevol wat zij elke dag weer doen op school. Ondersteuners, bedankt!  

Van teamleiders,  van het directieteam en de staf, van onze samenwerking en collegialiteit, met de drive voor goed onderwijs, werkplezier en een uitdagend leerklimaat. De inspanningen om vanuit dezelfde visie te werken, om in control te zijn en voorwaarden te scheppen voor mooi onderwijs. Collega’s, bedankt!  

De veelkleurigheid van alle betrokken, met alle kwaliteiten en inspanningen, kwetsbaar, soms ongrijpbaar, autonoom en toch ook in verbinding: de Guido community zie ik dan als een kudde vlinders, ieder uniek en authentiek. Het was fijn om mij daarvoor te kunnen inzetten. Zo neem ik dankbaar afscheid van Guido. Dankbaar dat God de kracht, gezondheid en wijsheid gaf om dit werk met jullie en voor jullie te kunnen doen.  

 

Graag sluit ik af met een tekst die persoonlijk veel voor mij betekent, het is mijn gebed voor iedereen  die aan Guido verbonden is:  

Laat de Heer jullie vreugde blijven, ik zeg jullie nogmaals: wees altijd verheugd!  Laat iedereen jullie kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt en dank hem in al jouw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, jullie hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Filippenzen 4 : 4 – 7. 

 Arriën Boes  

Deel deze activiteit via: