Huiswerkbegeleiding

Op Guido Locatie Havo Vwo biedt Lyceo huiswerkbegeleiding, huiswerkklas, bijles en examenbegeleiding aan.

De begeleiding is bedoeld voor zowel leerlingen van de onderbouw als de bovenbouw van de Locatie Havo Vwo. Het doel van deze begeleiding is het zelfstandig leren werken, met meer motivatie naar school gaan en het verbeteren van de resultaten.

Huiswerkbegeleiding

Lyceo biedt leerlingen twee tot vijf middagen per week hulp en aandacht bij het plannen, maken, uitleggen en overhoren van het huiswerk. Lyceo besteedt daarnaast onder meer aandacht aan studievaardigheden, agendagebruik, het maken van verslagen en het evalueren van behaalde cijfers. Lyceo werkt met een geautomatiseerd huiswerkvolgsysteem. Hierin wordt al het huiswerk van iedere leerling bijgehouden. Daarnaast geeft het huiswerkvolgsysteem inzicht in het rooster, de cijfers en de planning van al het huiswerk. Iedere leerling werkt met een individuele planning.

Huiswerkklas

De huiswerkklas is geschikt voor leerlingen die een rustige plek zoeken om hun huiswerk te maken. Leerlingen voeren het belangrijkste leer- en maakwerk uit tijdens de huiswerkklas. Er is dagelijks begeleiding aanwezig en er is sprake van een aanwezigheidsregistratie. Tijdens de huiswerkklas is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Aan het einde van elke periode wordt een terugkoppeling gegeven over de werkhouding van de leerling. De huiswerkklas is drie middagen in de week van 14:45-16:45 uur.
De tijden kunnen in overleg worden afgestemd.

Bijles

Tijdens een bijles krijgt de leerling 1-op-1 begeleiding voor een vak waar hij of zij moeite mee heeft.

Examenbegeleiding

Lyceo is de grootste examentrainer van Nederland en biedt uitkomst voor examenkandidaten die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken: zowel ter voorbereiding op de schoolexamens en eindexamens als gedurende het gehele examenjaar.

Lyceo overlegt regelmatig met ouder(s)/verzorger(s) en docenten over de voortgang van de leerling. Meestal gebeurt dit telefonisch of – als daar behoefte aan is – in een persoonlijk gesprek.

Over Lyceo

Iedere leerling kan onverhoopt tegen omstandigheden aanlopen die het leren en presteren op school tijdelijk moeilijk maken. Door het bieden van actieve en persoonlijke begeleiding stimuleren de begeleiders van Lyceo leerlingen het beste uit zichzelf te halen en hun ambities waar te maken. Wij zijn beschikbaar op die momenten dat tijdelijk extra inzet wordt gevraagd voor de begeleiding van een kind.

Tarieven schooljaar 2016-2017
Huiswerkbegeleiding 2 dagen p/w: €213,- p/m                      Huiswerkklas 3 dagen p/w: €170,- p/m
Huiswerkbegeleiding 3 dagen p/w: €278,- p/m                      Bijles  5 uur-strippenkaart:  €185,- Huiswerkbegeleiding 4 dagen p/w: €334,- p/m                      Bijles 10 uur-strippenkaart: € 339,-.
Huiswerkbegeleiding 5 dagen p/w: €379,- p/m

Meer informatie over Lyceo vindt u op http://www.lyceo.nl/.

U kunt ook mailen of bellen naar de vestigingscoördinator van Lyceo op Guido, Wendelijn Vollbehr: wendelijn.vollbehr@lyceo.nl.