Kennismaken Guido Amersfoort

Maak kennis met Guido Amersfoort

Het is een grote stap dat jij straks naar het voortgezet onderwijs gaat, daarom vinden wij het belangrijk jou en je ouders goed te informeren over onze school. Er zijn verschillende momenten gepland waarop je kennis kunt maken met Guido: informatieavonden, Open Dag, snuffelstage/Junior College en kennismakingsmorgen of -middag of maak een persoonlijke afspraak.
En bekijk ook eens onze folders, daarin laten we ook een heleboel zien van onze school. Deze worden elk jaar in november uitgebracht. Je vindt ze bij downloads. Lees meer algemene informatie over onze scholen op de pagina’s www.guido.nl/vmbo en www.guido.nl/havovwo.

Informatieavonden

De informatieavond is het eerste contactmoment in aanloop naar het nieuwe cursusjaar. Ouders worden uitgenodigd om één van deze avonden bij te wonen. In een aantal workshops laten we graag zien hoe wij identiteit, onderwijs en zorg vorm en inhoud geven.  De informatie-avonden vinden dit jaar plaats op 14 januari (Locatie HAVO/VWO) en 16 januari (Locatie VMBO). Het programma is op beide avonden hetzelfde.

Informatieavond over zorg

Naast deze avonden hebben we nog een aparte informatieavond over ons zorgaanbod. Deze vindt plaats op 9 januari, op zowel locatie VMBO als locatie HAVO/VWO.

Snuffelstage in Amersfoort

In januari hebben we onze jaarlijkse snuffelstages, op deze dagen krijg je een kijkje in de keuken van Guido krijgt. Je bent welkom op 17 of 24 januari.

Open Dag

Op 5 februari is de Open Dag. De dag waarop we onze deuren openen voor iedereen die nieuwsgierig is naar hoe het er op een middelbare school aan toe gaat. In de fotogalerij geven we een kleine impressie hoe het afgelopen jaar is geweest.

Kennismakingsmorgen

Wanneer je aangemeld bent, word je uitgenodigd voor de kennismakingsochtend of –middag in juli. Op die dag zie je voor het eerst je hele klas en je nieuwe mentor. Je leert je klasgenoten en je mentor kennen, er wordt een pasfoto gemaakt en je krijgt een rondleiding door de school.

Persoonlijke afspraak

Er zijn altijd mogelijkheden voor een persoonlijk gesprek. Wanneer je de eerdere kennismakingsmomenten gemist hebt of je bent een zij-instromer dan is het ook mogelijk om een dagdeel mee te draaien in een bestaande klas. Maak daarvoor een afspraak met het secretariaat van de locatie.

Aanmeldingsprocedure regio Amersfoort
In de regio Amersfoort maken jaarlijks veel leerlingen de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio werken samen om te zorgen dat iedere leerling een goede plek in de brugklas vindt. Daarom hanteren zij dezelfde aanmeldprocedure. Hoe dat bij Guido in z’n werk gaat lees je hier.