Over kosten

Schoolkosten, vervoer en leermiddelen

Schoolkosten

Als je bij ons op school komt verandert er veel, ook voor je ouders. Het voortgezet onderwijs kost geld. De schoolkosten zijn verplichte kosten, gekoppeld aan de (beroepsgerichte) opleidingen. Het bedrag van de schoolkosten is per leerjaar verschillend. Wat het bedrag is vind je op de locatiepagina’s in de Guidogids.

Ouderbijdrage

We vragen van je ouders een vrijwillige bijdrage. Dit doen we omdat het geld dat we van de overheid krijgen om onderwijs te kunnen geven, met de extra’s die de school aanbiedt, niet voldoende is. Van je ouders wordt daarom een bijdrage gevraagd voor elk kind dat naar onze school gaat. De extra’s zijn o.a. de ontwikkeling van materiaal voor de dagopeningen, het project Leefstijl en delen van wat we zelf gekregen hebben met minder draagkrachtige ouders (suppletiefonds). Deze bijdrage moet officieel geregeld worden. Daarom wordt hij ieder jaar goedgekeurd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Andere kosten

Om in het onderwijs goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat leerlingen een device hebben. We kunnen jou dan goed volgen en je onderwijs op maat bieden. Dat device, (een laptop of tablet) kun je zelf aanschaffen. Er is ook een mogelijkheid voor je ouders om een device aan te schaffen door gebruik te maken van de diensten van The Rent Company. Op basis van huurkoop betalen je ouders een vast bedrag per maand en een eenmalige borg. Dat is dan inclusief een verzekering tegen diefstal en beschadiging gedurende de looptijd van het contract.Wij gaan er vanuit dat ouders dit op basis van vrijwilligheid doen. Kunnen ouders dit niet betalen, dan kan in samenspraak met school gezocht worden naar een passende oplossing.

Daarnaast vragen we op het VMBO een bijdrage voor spullen die je nodig hebt bij de praktijkvakken. We weten pas aan het begin van het schooljaar hoeveel deze kosten precies zijn.

Tegemoetkoming studiekosten

Je ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Landelijk en gemeentelijk zijn er een aantal mogelijkheden:

Via de landelijke overheid:

 • Voor alle leerlingen zijn er gratis schoolboeken.
 • Via de Belastingdienst kunnen ouders het kindgebonden budget aanvragen.
 • Een tegemoetkoming in de studiekosten voor leerlingen die het zogenoemde VAVO-onderwijs volgen en leerlingen van 18 jaar en ouder. Aanvragen kunnen ingediend worden bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Meer weten? Ga naar de website van DUO of bel 050-599 77 55.

Via de gemeentelijke overheid:

 • Stichting Leergeld: Dit is een stichting die landelijk actief is in veel gemeenten.  Deze stichting heeft als doel dat alle kinderen mee kunnen doen op het vlak van onderwijs, cultuur en welzijn. Ouders kunnen, bij de gemeente waar ze wonen, informeren of Stichting Leergeld daar actief is. Een medewerker van Leergeld komt thuis voor een gesprek; ouders hoeven niet naar een loket. Meer info? www.leergeld.nl
 • Andere gemeentelijke regelingen:  Sommige gemeenten hebben ‘passen’, waarmee kortingen of vergoedingen worden gegeven.
  De gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal en Westervoort kennen de Gelre-pas. Ouders kunnen de pas aanvragen bij de gemeente.
  Meer weten? www.arnhem.nl
  De gemeenten Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein en Stichtse Vecht kennen de U-pas. Ouders kunnen de pas aanvragen bij de gemeente. Meer weten? www.u-pas.nl
  Als je zo’n pas hebt, kunnen je ouders dit aan ons laten weten via info@guido.nl (scan van de pas meesturen) of een kopie van de pas opsturen naar de school t.a.v. afdeling financiën. De gemeente geeft via school dan korting op b.v. excursies.

Bekijk hier de informatie over vervoer.