Nieuws

Leerlingen VMBO gestart met maatschappelijke diensttijd  

Afgelopen week zijn vierdejaars leerlingen van Guido VMBO gestart met hun maatschappelijke diensttijd (MDT). Op hun MDT-werkplek hopen zij praktijkervaring op te doen in de (beroeps)samenleving.  

Vorig jaar hadden de leerlingen door middel van een kick-off event al kennis gemaakt met de mogelijkheid reguliere lessen in te ruilen voor deelname aan MDT, zoals de maatschappelijke diensttijd in de volksmond heet. Door de coronacrisis trad er vertraging op, dit nieuwe schooljaar kon het project van start gaan. 

Suzanne Houweling is één van hen. Zij gaf zich op voor MDT omdat het haar leuk leek in een andere omgeving nieuwe mensen te leren kennen: “Door de maatschappelijke diensttijd kom ik op plekken waar ik anders niet zo snel zou zijn. Ook ontmoet ik nieuwe mensen en leer andere dingen. Dat vind ik superleuk en ik kan het dan ook iedere leerling aanraden.”  

Projectleider Bert Mollema legt uit waarom zijn school meedoet: “Met de maatschappelijke diensttijd hoopt de overheid jongeren en samenleving met te verbinden. Deze vorm van burgerschapsvorming sluit goed aan op wat scholen als maatschappelijke opdracht zien. Bijkomend voordeel is dat onze leerlingen de kans krijgen de beroepspraktijk te ervaren en zich te oriënteren op hun loopbaankeuzes. Ook leren zij levenslessen en ontwikkelen zij vaardigheden die in het reguliere schoolprogramma minder goed uit de verf komen. Die lessen kunnen we verbinden met wat we in de klas behandelen.”

Ook de derdeklas leerlingen van Guido VMBO krijgen deze week een Kick-Off event. Het project maatschappelijke diensttijd duurt het hele schooljaar en is in principe voor iedere leerling in het voortgezet onderwijs toegankelijk. Sommige scholen kiezen er voor het project in hun lesprogramma op te nemen. 

Deel deze activiteit via: