Nieuws

Leren van een veranderende wereld

“Mevrouw?” Het is één van de zeldzame momenten van rust in mijn klas. De leerlingen lezen in het door hen gekozen boek en ik voorzie papers van feedback. Het kost me een paar seconden om me te oriënteren op het geluid: ze staat in de deuropening en kijkt me vragend aan. “Heeft u even tijd?” Ik knik en sluit zachtjes de deur achter me.

De week erop spreek ik meer leerlingen. Ze komen met dezelfde voorbeelden, dezelfde vragen. Het is druk. Toetsen. Nieuwe en herkansingen van vorig jaar. Onderdelen die nog niet afgerond konden worden en verschoven zijn naar het nieuwe schooljaar. De werkdruk is hoog, de twijfel aan het eigen kunnen soms groot. Daarnaast zijn alle zaken die stil kwamen te liggen weer opgestart: de meeste leerlingen kunnen weer sporten, naar catechisatie of vereniging en naar hun werk. Van nul naar honderd in een paar weken.

Werkdruk

Al voor de coronacrisis wezen verschillende onderzoeken op de verhoogde werkdruk onder leerlingen. Zo zeggen Stevens e.a. (2018) dat ruim 35% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs (hoge) werkdruk ervaart door schoolwerk. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2001. Ook ander onderzoek geeft aanwijzingen over werkdruk. Gevraagd naar wat er in hun leven verbeterd kan worden, zette 28% van de leerlingen van 8 tot 18 jaar oud school en werkdruk op de eerste plek (Verheul & De Jong, 2016). In nog een ander onderzoek geeft 76% van de 2400 bevraagde jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar aan dat de prestatiedruk hoog is (1V-jongerenpanel, 2014).

Juist nu er zoveel weer is opgestart, valt voor een aantal leerlingen de rust en regelmaat die ze hadden opgebouwd weg. De dagen zijn weer gevuld met een regulier rooster, er wordt op en neer gereisd, alle extra-curriculaire activiteiten hebben hun plek ingenomen en dat alles in hoog tempo. Ondertussen worden de scholieren geconfronteerd met (aangepaste) PTA’s, eindexameneisen en het voorsorteren voor mogelijke studies. Ga er maar aan staan. Als docent en mentor sta ik regelmatig vertwijfeld aan de zijlijn: wat kan ik doen om de leerlingen het beste te begeleiden? Welke mogelijkheden heb ik?

Leren

Is dit niet hét moment om te gebruiken wat we in 2020 gedwongen moesten leren? Te erkennen dat niet elke leerling gebaat is bij ons huidige onderwijssysteem en dat alternatieven niet alleen onderzocht moeten worden, maar ook moeten worden uitgeprobeerd? Ik denk het wel.

Zodat we iets kunnen leren van de leerling die, door de afgenomen hoeveel prikkels, lekkerder in haar vel kwam te zitten. Van de leerling die, zonder vergelijk met (cijfers van) anderen, leerde om meer te vertrouwen op zichzelf. Van de leerling die moeiteloos, met sporten tussendoor en twee uurtjes vakkenvullen, tóch al het werk afkreeg doordat de lestijd verkort was en er alvast vooruit gewerkt kon worden.

“Mevrouw? Kan ik volgende periode weer één dag in de week thuis aan het werk? Het gaat nu een stuk beter.”

Neelke Ebbelink

docent Nederlands en mentor

 

Foto door: Noa van den Bor
Deel deze activiteit via: