MDT Arnhem

Sinds 2019 is het mogelijk om op Guido Arnhem Maatschappelijke Diensttijd te doen. Zowel leerlingen als organisaties ervaren het als super leerzaam en leuk. Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om dit te doen. Hoe begin je? Dat lees je hier.

Hoe werkt het?

Stap 1: Geïnteresseerd? Meld je dan aan via het onderstaande aanmeldformulier.
– Let op! In het aanmeldformulier wordt gevraagd om toestemming van je ouders/verzorgers. Bespreek je wens om mee te doen dus eerst met hen.
– Leerlingen kunnen zich zowel alleen als in tweetallen aanmelden.
– Het is mogelijk om je voor het gehele MDT-schooljaar aan te melden of een deel ervan. Er zijn drie MDT-periodes: MDT-periode 1 (sept-dec), MDT-periode 2 (jan-maart), MDT-periode 3 (apr-juni).
– Een MDT-traject duurt minimaal 3 maanden, dat zijn 12 dinsdagen met uitzondering van de schoolvakanties en wisselweken.

Stap 2: In gesprek met Loes Hakvoort, de MDT-pionier op school om kennis te maken en te bespreken wat je leuk zou vinden om te gaan doen en in welke MDT-periode je dat zou willen.

Stap 3: Op zoek naar een werkplek.
Zodra Loes een mogelijke werkplek voor je gevonden heeft, legt ze dit aan je voor.

Stap 4: Kennismakingsgesprek.
Samen met Loes ga je kennismaken op de mogelijke werkplek. Dit gesprek heeft als doel te kijken of de werkplek je leuk lijkt en of het klikt met de begeleider daar.

Stap 5: Aan de slag!
Aan de slag! Als het een match is, ga je op dinsdagmiddag naar de werkplek. De eerste drie middagen vallen onder de proeftijd. Dat wil zeggen dat je samen met de begeleider bekijkt hoe het gaat. Als beide partijen enthousiast zijn, maak je de afgesproken periode van minimaal drie maanden af.
Gedurende het MDT-traject schrijf je wekelijks aan een logboek, zijn er tussentijds en het aan einde evaluatiemomenten. Hier zijn de begeleider op de werkplek en Loes bij betrokken. Tot slot werk je in de studieles gedurende het jaar aan (LOB-) opdrachten die gekoppeld kunnen worden aan je MDT-ervaringen.
Tijdens het tweede MDT-schooljaar gaan we experimenteren met twee intervisiegroepjes. Hierin is ruimte voor maximaal 12 leerlingen. Als je onderdeel bent van een intervisiegroepje heb je geen tussentijdse evaluatie.