MDT Arnhem

Sinds 2019 is het mogelijk om op Guido Arnhem Maatschappelijke Diensttijd te doen. Zowel leerlingen als organisaties ervaren het als super leerzaam en leuk. Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om dit te doen. Hoe begin je? Dat lees je hier. Of kijk eerst het filmpje en zie wat MDT jou kan brengen.

Hoe werkt het?

Gedurende het MDT-traject werk je aan een portfolio en zijn er tussentijds en het aan einde evaluatiemomenten. Hier zijn de begeleider op de werkplek en Loes of Lienke, de MDT-pioniers bij betrokken. Ook zijn er vier momenten dat je terugkomt op school om te praten met andere MDT-ers over je ervaringen. Tot slot werk je in de studieles gedurende het jaar aan (LOB-) opdrachten die gekoppeld kunnen worden aan je MDT-ervaringen.

Veelgestelde vragen

Mis ik geen belangrijke lessen als ik naar MDT ga?

Voor de meeste werkplekken geldt dat je tijdens het 5e, 6e, 7e en eventueel het 8e lesuur bij MDT bent. Vanaf dit schooljaar valt de MDT-tijd onder de TOV-tijd van school. Op deze TOV-middagen worden er geen gewone lessen gegeven dus je mist geen belangrijke instructies. 

Mis ik geen toetsen als ik naar MDT ga?

Met de docenten is afgesproken dat ze op dinsdag- en donderdagmiddag, vanaf het 5e lesuur geen toetsen inplannen. Mocht het zo zijn dat er per ongeluk toch een toets is ingepland, dan maak je met de docent een andere afspraak om de toets te maken.

Wat moet ik doen als ik er niet goed voor sta met school en bezig ben met MDT?

Als je veel onvoldoendes haalt of op zitten blijven staat en ook bezig bent met MDT, ga je in gesprek met je mentor en de MDT-pionier. We bekijken dan samen wat een goede oplossing is.

Nog onbeantwoorde vragen? Loop dan even langs bij Loes Hakvoort of Lienke Boersema, de MDT-pioniers of stuur een e-mail. Hun e-mailadressen zijn  lhakvoort@guido.nl en lboersema@guido.nl.