MDT Arnhem

Sinds 2019 is het mogelijk om op Guido Arnhem Maatschappelijke Diensttijd te doen. Zowel leerlingen als organisaties ervaren het als super leerzaam en leuk. Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om dit te doen. Hoe begin je? Dat lees je hier. Of kijk eerst het filmpje en zie wat MDT jou kan brengen.

Hoe werkt het?

Stap 1: Geïnteresseerd?

Meld je aan via het aanmeldformulier.
– Let op! In het aanmeldformulier wordt gevraagd om toestemming van je ouders/verzorgers. Bespreek je wens om mee te doen dus eerst met hen.
– Je kunt je zowel zowel alleen als in tweetallen aanmelden.
– Een MDT-traject duurt 20 weken, dat is ongeveer drie uur per week met uitzondering van de schoolvakanties en wisselweken. Deze uren maak je op dinsdag- of donderdagmiddag tijdens de TOV-tijd.

Stap 2: In gesprek 

Je gaat met Lienke Boersema, de MDT-pionier op school in gesprek om kennis te maken en te bespreken wat je leuk zou vinden om te gaan doen en in welke MDT-periode je dat zou willen.

Stap 3: Op zoek naar een werkplek

Zodra Lienke een mogelijke werkplek voor je gevonden heeft, legt ze dit aan je voor.

Stap 4: Kennismakingsgesprek

Samen met Lienke ga je kennismaken op de mogelijke werkplek. Dit gesprek heeft als doel te kijken of de werkplek je leuk lijkt en of het klikt met de begeleider daar.

Stap 5: Aan de slag!

Als het een match is, ga je op dinsdag- of donderdagmiddag naar de werkplek. De eerste drie middagen vallen onder de proeftijd. Dat wil zeggen dat je samen met de begeleider bekijkt hoe het gaat. Als beide partijen enthousiast zijn, maak je de afgesproken periode van minimaal drie maanden af.

Gedurende het MDT-traject werk je aan een portfolio en zijn er tussentijds en het aan einde evaluatiemomenten. Hier zijn de begeleider op de werkplek en Lienke bij betrokken. Ook zijn er vier momenten dat je terugkomt op school om te praten met andere MDT-ers over je ervaringen. Tot slot werk je in de studieles gedurende het jaar aan (LOB-) opdrachten die gekoppeld kunnen worden aan je MDT-ervaringen.

Veelgestelde vragen

Mis ik geen belangrijke lessen als ik naar MDT ga?

Voor de meeste werkplekken geldt dat je tijdens het 5e, 6e, 7e en eventueel het 8e lesuur bij MDT bent. Vanaf dit schooljaar valt de MDT-tijd onder de TOV-tijd van school. Op deze TOV-middagen worden er geen gewone lessen gegeven dus je mist geen belangrijke instructies. 

Mis ik geen toetsen als ik naar MDT ga?

Met de docenten is afgesproken dat ze op dinsdag- en donderdagmiddag, vanaf het 5e lesuur geen toetsen inplannen. Mocht het zo zijn dat er per ongeluk toch een toets is ingepland, dan maak je met de docent een andere afspraak om de toets te maken.

Wat moet ik doen als ik er niet goed voor sta met school en bezig ben met MDT?

Als je veel onvoldoendes haalt of op zitten blijven staat en ook bezig bent met MDT, ga je in gesprek met je mentor en de MDT-pionier. We bekijken dan samen wat een goede oplossing is.

Nog onbeantwoorde vragen? Loop dan even langs bij Lienke Boersema, de MDT-pionier of stuur haar een e-mail. Haar e-mailadres is lboersema@guido.nl.