Terug Home Nieuws Havo Vwo Docent informatica Locatie Havo Vwo promoveert aan Radboud Universiteit

Docent informatica promoveert aan de Radboud Universiteit

21 apr 2022 Blog Guidobreed Havo Vwo

Op 20 april 2022 heeft mevrouw Nijenhuis aan de Radboud Universiteit haar proefschrift verdedigd: “Algorithms in context: Teacher knowledge and student learning in secondary computer science education”.

Onderwijs en onderzoek

Niet alleen leerlingen, maar ook de medewerkers van Guido blijven zich ontwikkelen. Dat een mens nooit uitgeleerd is, bewijst mevrouw Nijenhuis, die de afgelopen jaren als docent informatica bezig was in het onderwijs in de bovenbouw van Locatie Havo Vwo, en tegelijkertijd promotieonderzoek deed aan de Radboud Universiteit naar de vakdidactiek van informatica, gericht op hoe het onderwijs van informatica verbeterd kan worden.

Het onderzoek

In het vernieuwde examenprogramma voor informatica is veel aandacht voor algoritmen. Dit is een lastig onderdeel en het wordt gezien als saai en abstract. Het gebruik van contexten bij dit onderwijs is veelbelovend omdat het gebruik van een herkenbare context kan bijdragen aan een beter begrip van de betekenis van een nieuw concept zoals een algoritme. Het is daarom de moeite waard om te onderzoeken in hoeverre een context-gebaseerde benadering kan bijdragen aan het relevant maken van het onderwijs over algoritmen.

Het proefschrift van mevrouw Nijenhuis geeft inzicht in de opvattingen van informatica-docenten over contexten voor het onderwijs over algoritmen. Ook is onderzocht hoe leerlingen algoritmen herkennen in nieuwe contexten. Daarnaast maakt dit proefschrift inzichtelijk dat leerlingen een duidelijke rol kunnen spelen bij het bedenken van contexten. De resultaten van dit onderzoek zijn bruikbaar in het informatica-onderwijs, bij het opleiden van docenten en voor curriculumontwikkelaars.

Bijwonen

De openbare verdediging vond plaats op woensdag 20 april om 10:30 uur. De promotieceremonie was ook online te volgen.

Voor meer informatie, of voor een digitale versie van het proefschrift kun je contact opnemen met Jacqueline Nijenhuis via  jnijenhuis@guido.nl

Biografie

Jacqueline Nijenhuis studeerde Informatica aan de Universiteit Leiden en behaalde een Educatieve master voor zowel informatica als wiskunde aan de Universiteit Utrecht.

Momenteel is zij werkzaam als postdoc bij het Institute for Science Education aan de Radboud Universiteit en als docent informatica en wiskunde aan GSG Guido Locatie Havo Vwo in Amersfoort.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan