Terug Home Nieuws Guidobreed Nieuwe christelijke opleiding leraar voortgezet onderwijs op Guido

Nieuwe christelijke opleiding leraar voortgezet onderwijs op Guido

13 dec 2022 Guidobreed

Vanaf cursusjaar 2023-2024 start de Christelijke Opleidingsschool (COS). COS is een samenwerking tussen GSG Guido en zeven andere scholen voor christelijk voortgezet onderwijs, de CHE en Driestar hogeschool. Door onze krachten te bundelen, willen we het lerarentekort in het christelijk voortgezet onderwijs terugdringen. COS heeft als missie om startbekwame leraren op te leiden. Daarbij is gekozen voor opleiden met de VO-school als thuisbasis, onder andere Guido dus. Het ministerie van OCW heeft subsidie toegekend aan COS.

Leren met lev
COS leidt op vanuit een christelijke levensbeschouwing en ziet het als maatschappelijke opdracht om kundige en gemotiveerde leraren klaar te stomen voor het vak van leraar. Daarbij word je als student niet enkel opgeleid tot onderwijsprofessionals die hun schoolvak op een goede manier doceren, maar word je bovendien toegerust om een waardevolle bijdrage te leveren aan de vorming van onze leerlingen.

Het motto van COS is: ‘leren met lev’. Het Hebreeuwse woord lev verwijst naar de verbinding tussen hart, hoofd en handen: als bezielde professionals opgeleid worden om gemotiveerd aan de slag te gaan als vakdocenten in het christelijk voortgezet onderwijs. Het opleidingsprogramma is gericht op opleiden ‘on the job’. Het uitgangspunt is dat de VO-school, GSG Guido, de thuisbasis is van de student. Driestar hogeschool en de CHE werken samen met ons om de opleiding van de aanstaande leraren vorm te geven. Deelnemende andere VO-scholen zijn: CSG De Lage Waard (Papendrecht), CSG Prins Maurits (Middelharnis), De Meerwaarde (Barneveld), Johannes Fontanus College (Barneveld), Ichthus College (Veenendaal), GSR (Rotterdam en Rijswijk) en Yuverta (Alphen a/d Rijn en Ottoland).

Opleiden in de school
Opleiden in de school is een waardevol concept waarbij je als student vooral leert op de werkplek zelf. Met een schoolopleider en werkplekbegeleider worden de eerste stappen gezet in de ontwikkeling tot startbekwame leraar. Zo bespreek je lessen met begeleiders en heb je intervisie en verdieping in leerteams. Theorie vanuit colleges van Driestar hogeschool en de CHE en een divers aanbod aan masterclasses afgestemd op de leer- en ontwikkelbehoeften van de COS-studenten verrijken deze manier van opleiden.

Klaas Tippe (manager lerarenopleidingen Driestar hogeschool): “We hopen met deze opleidingsschool nieuwe leraren enthousiast te maken voor het christelijk voortgezet onderwijs. Dat kunnen leerlingen zijn die op het havo of vwo zitten of ook zij-instromers die nu een ander beroep hebben. Het mooie is dat werken en leren bij COS hand in hand gaan. We leiden op in diverse schoolvakken.”

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan