Ondersteuning op maat

De school waar je wordt gezien

Op een school draait het om de ontwikkeling van jou, de leerling. Maar goed onderwijs betekent ook goede ondersteuning. Je school moet een veilige omgeving zijn waar jij je thuis voelt en waar je je kunt ontwikkelen. Ouders en leerlingen vinden Guido een veilige school. En dat klopt, want leerlingen en personeel gaan respectvol met elkaar om. Dat is een basis om goed te werken. Heb je daarbij extra begeleiding nodig, dan zit je bij ons goed, want we zijn best trots op onze leerlingenzorg.

Eén van de docenten die je krijgt is extra belangrijk voor jou: je mentor. Met al je vragen kunnen jij en je ouders bij hem of haar terecht. Je mentor heeft extra aandacht voor je. Zo wil hij of zij bijvoorbeeld weten hoe het met je gaat, hoe je het in de klas vindt en hoe je met je schoolwerk bezig bent. Wanneer jij, je ouders, of je mentor denkt dat je extra begeleiding nodig hebt, dan schakelt de mentor hulp in van het ondersteuningsteam. Deze mensen hebben veel kennis over speciale onderwijsbehoeften.

Naast een mentor en docenten die je goed begeleiden kun je ook hulp krijgen van mensen die hebben doorgeleerd om jou zo goed mogelijk te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een studiebegeleider, counselor, orthopedagoog of decaan.

GdB HAVO-VWO 2017 - 0013 - 0C0A5890_HiRES

Passend Onderwijs

Wanneer een leerling vastloopt en onze school is niet in staat om de juiste ondersteuning te bieden, dan is de school verantwoordelijk voor het vinden van passend onderwijs. Dat kan op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld er voor te zorgen dat er extra hulpmiddelen beschikbaar worden gesteld, maar ook samenwerking met of overplaatsing naar een andere school is hierin mogelijk.

IPPOO

SWV de Eem (PO) en SWV V(S)O Eemland ondersteunen ouders in Amersfoort met het Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders (het IPPOO). Hier kunnen ouders met al hun vragen over passend onderwijs terecht, als die op school niet afdoende beantwoord konden worden.
Het IPPOO is onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen ook anoniem gesteld worden. Het IPPOO denkt mee door objectieve informatie te geven en het in contact brengen met de juiste personen en instanties.
Bereikbaarheid: 033 3030488 of ippoo@swveemland.nl
Na telefonisch contact is een afspraak te maken voor de maandagmiddag of vrijdagochtend.
Adres: Burg de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden.
Het IPPOO is gesloten tijdens schoolvakanties.

Dyslexie en dyscalculie

Als je dyslexie hebt krijg je een contract waarin afspraken staan. Deze afspraken gaan over wat school voor mogelijkheden biedt en wat school van jou verwacht. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je meer tijd krijgt bij een repetitie of dat een toets op een groter formaat wordt afgedrukt. Op jouw Guido-pas staat een aantekening waarmee je recht hebt op extra tijd. Naast deze praktische hulpmiddelen, kun je extra begeleiding krijgen van de remedial teacher (RT-er). Deze ondersteuning wordt aangeboden aan leerlingen bij wie dyslexie is vastgesteld. Voor leerlingen met dyscalculie geldt hetzelfde ondersteuningsaanbod.

Speciale klassen

lwoo

Met ingang van augustus 2018 bestaat de term LWOO niet meer. Het speciale traject om in aanmerking te komen voor leerwegondersteunend onderwijs is dan niet meer nodig. De speciale leerwegondersteuning bieden wij nog steeds. Soms heb je dat extra steuntje in de rug nodig leerweg ondersteunend onderwijs. Dat is iets voor jou als je genoeg in huis hebt om een diploma in het vmbo te halen, maar daarvoor wel wat extra aandacht nodig hebt. Je hebt bijvoorbeeld een achterstand voor rekenen en of taal. Of je vindt het erg moeilijk om contact te maken met medeleerlingen, of je hebt nogal moeite met plannen.

i-AVO

Misschien kun jij wel tl/havo of vwo doen, maar heb je extra hulp nodig om je diploma te halen. Of vind je het moeilijk om contact te maken of het tempo bij te houden, als jij zo’n leerling bent is de i-AVO misschien iets voor jou. De i-AVO groep bestaat uit een kleine klas (maximaal 18 leerlingen), vaste lokalen, niet veel verschillende leraren en je leerwerk wordt waar dat mogelijk is aangepast. Als je in aanmerking wilt komen voor plaatsing in de i-AVO klas, willen we graag dat dat voor 1 februari bij ons bekend is.

Structuurklas

Heb je op de onderbouw in een i-AVO klas gezeten, dan kun je in de derde klas van de havo in de structuurklas komen.

Plus-stroom

Heb jij zin je in iets nieuws te verdiepen? Gaat leren jou gemakkelijk af en kun je wel wat extra uitdaging aan? Dan hebben wij jou iets te bieden! Binnen het VWO en gymnasium krijg je de kans om leuke plusmodules te volgen. Je kiest zelf uit verschillende modules zoals filosofie, Chinees, robotica of drama (let op: het aanbod verschilt per jaar). Na aanmelding wordt in overleg met je mentor bepaald of je voor deze plusstroom in aanmerking komt.

Huiswerkbegeleiding

Op Locatie HAVO VWO kunnen leerlingen van alle klassen huiswerkondersteuning krijgen. Je werkt dan in een rustige omgeving aan je huiswerk. De begeleiders helpen met plannen, invullen en bijhouden van de agenda, het leren leren, overhoren en controleren of al het huiswerk gedaan is. Via Keuze Klas leer jij handige studievaardigheden! Meer weten? Bekijk de flyer hier.

Ondersteuning op maat

Wij willen graag dat al onze leerlingen onze school verlaten met een diploma dat past bij wat hij of zij kan en soms is daar ondersteuning bij nodig. Hoe dat op onze school werkt lees je in het ondersteuningsbeleidsplan of het schoolondersteuningsprofiel van de locatie. Die kun je vinden bij downloads.