Onderwijskundige visie

Daarbij staan gebruikers (leerlingen, docenten en onderwijsondersteunende medewerkers) en hun activiteiten centraal. Een ander doel is dat het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen en Wensen aansluit op de wensen en eisen die het primaire proces (en secundaire processen) stelt (stellen) aan de bouwopgave.

Met medewerkers zijn er de afgelopen jaren werksessies gehouden waarin de onderwijskundige visie van het gebouw is opgesteld. Er zijn 4 Pijlers waarop deze visie is gestoeld:

  • Kleinschalig
  • Identiteit
  • Duurzaam en flexibel
  • Onderzoeken en betekenisvol leren

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan