Nieuws

Praktijkexamens in coronatijd

Opnieuw gaan we een bijzondere schoolafsluiting tegemoet. Ondanks dat het praktisch examen niet hoeft worden afgenomen, heeft Guido VMBO ervoor gekozen om het examen juist wél af te nemen. Zo bieden we onze leerlingen de kans hun vmbo-opleiding met profiel dienstverlening & producten volwaardig af te sluiten, zodat ze kunnen laten zien dat ze alles goed beheersen en klaar zijn voor het mbo.

Leerlingen vinden het fijn om in dit bijzondere coronajaar gewoon examens te doen, de locatie noemt het zelf ‘afsluitende praktijktoetsen’. Teamleider Geke Bosma: ‘Leerlingen hebben hier de afgelopen 2 jaar naartoe gewerkt en nu mogen ze laten zien wat ze kunnen, hoe tof is dat! Ze waren de afgelopen weken bijzonder gemotiveerd om te oefenen.’ Een bijkomend voordeel is dat docenten door het afnemen van het praktijkexamen beter weten wat de kwaliteit van hun onderwijs is.

De afgelopen weken zijn er verschillende rondes met workshops geweest waarop de leerlingen zich konden inschrijven voor onderdelen waar zij nog in wilden oefenen. Hier is gretig gebruik van gemaakt. In 4 dagen hebben zij de opdrachten uitgevoerd en laten ze zien wat ze kunnen. In de keuken is een gerecht bereid, er moest een baliegesprek gevoerd worden en er werd een film gemonteerd. Tenslotte moest in het technieklokaal een werkstuk worden gemaakt. Vol trots konden alle leerlingen hun werkstukken aan het eind presenteren.

 

Deel deze activiteit via: