Ondersteuningsplan

Geen leerling tussen wal en schip. Dit betekent dat er voor iedere leerling passend onderwijs is. In het onderwijs draait het om de ontwikkeling van de leerling. Goed onderwijs betekent ook goede ondersteuning. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Onze school heeft, net als alle andere scholen, zorgplicht voor de leerlingen. Wanneer de school niet in staat is om de juiste ondersteuning voor een leerling te bieden neemt zij de verantwoordelijkheid voor het vinden van passend onderwijs. Dit kan op verschillende manieren. De extra middelen die de school krijgt vanuit het samenwerkingsverband worden ingezet om de extra ondersteuning te financieren. In het ondersteuningsbeleidsplan wordt breder beschreven wat wordt verstaan onder het leerlingzorgbeleid op GSG Guido. Per locatie zijn de details verder uitgewerkt in de schoolondersteuningsprofielen (SOP).

Ondersteuningsbeleidsplan 2023-2025

 

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan