Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt namens de Vereniging het (wettelijk) toezicht op het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Algemene Vergadering van de Schoolvereniging.
De Raad van Toezicht wordt momenteel gevormd door de volgende personen:

dhr. M. (Marcel) Krijgsheld te Amersfoort (voorzitter)  (aftredend in 2019)
dhr. H.K. (Henry) Buitenhuis te Barneveld  (aftredend in 2020)
dhr. mr. J. (Jan) Heinen te Bunschoten  (aftredend in 2020)
mw. H. (Henriëtte) Kool-Heemskerk te Amersfoort (aftredend in 2019)
dhr. C. (Corno) van Renssen te Arnhem (portefeuille financiën) (aftredend in 2022)
dhr. D.C. (Dick) van Rhee te Nijkerk (aftredend in 2020)
Mw. P.C. (Pauline) Schonewille – van Diest te Diepenveen (aftredend in 2021).

Functieprofiel Raad van Toezicht 2019