Nieuws

Vanuit de hangmat terugblikken met Marc-Jan Trouwborst

Vanuit de hangmat ergens in de Franse Alpen blik ik terug op het afgelopen schooljaar. Daarnaast kijk ik zo aan het einde van de zomervakantie vooruit.

Ouderbetrokkenheid

Het lijkt nog zo kort geleden maar tijdens de nieuwjaarsreceptie aan het begin van het schooljaar hieven wij met de ouders en verzorgers het glas op een goede samenwerking. Wie had toen gedacht dat de samenwerking zo intensief zou worden? In de corona-tijd hebben we soms letterlijk, samen het onderwijs vorm gegeven. We hadden elkaar extra nodig om het onderwijsleerproces doorgang te laten vinden. Er ontstonden mooie initiatieven en tegelijkertijd waren er soms ook zorgen over het leren van onze leerlingen. Ouders bedankt voor de extra inzet!

Zomerschool

Onze leerlingen hebben na de extra inspanningen in de afgelopen periode recht op een welverdiende vakantie. Het is ze gegund. Op Guido geen zomerschool. Het komende schooljaar zullen wij voor leerlingen die het nodig hebben de achterstanden wegwerken door een inhaalprogramma en extra ondersteuning waar nodig. Wij zullen er alles aan doen om de leercurve voort te zetten.

Dromen

Vanuit mijn hangmat droom ik van een normaal schooljaar met fysieke lessen en normale omstandigheden tussen leerlingen en medewerkers. Wat zou dat heerlijk zijn!

De realiteit is dat we het nieuws rondom de Corona ontwikkelingen in binnen- en buitenland volgen en ons achter de schermen voorbereiden op mogelijke scenario’s. We hopen ze niet nodig te hebben.

Winst

Als organisatie was het afgelopen schooljaar boeiend en leerzaam. Diverse zaken zijn in een stroomversnelling geraakt en hebben een positieve boost gekregen.

Een aantal zaken heeft ons onderwijs verrijkt. Wij zullen hier de komende jaren ons voordeel mee doen:

  • Gebruik van Microsoft teams;
  • De mogelijkheid tot differentiëren;
  • Het volgen van onderwijs op afstand;
  • Ontsluiting van lesstof voor leerlingen via de elektronische leeromgeving;
  • Creatieve en vernieuwende Lesinhoud;
  • Flipping the classroom;
  • Alternatieve vormen van toetsing.

Klaar voor de start

Wij zien er naar uit om straks de leerlingen weer te ontmoeten en verder te gaan met de ontwikkeling en vorming van onze jongeren. Wij zijn klaar voor de start!

Wat een prachtige opdracht hebben wij als medewerkers van Guido om onze jongeren te helpen met het ontwikkelen tot mooie en unieke christenjongeren. Dit als voorbereiding op de maatschappij en de toekomst.

Bidt en werkt

We weten dat we dit als medewerkers van Guido niet vanuit onszelf kunnen. Daarom bidden we hierbij om Gods hulp. ‘Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het Hem behaagt.’ (Filippenzen 2 vers 13).

Bidt u alvast mee?
Een goede en fijne vakantie verder!

Marc-Jan Trouwborst

Deel deze activiteit via: