VMBO bouwt

Nieuwspagina over de bouwplannen van Locatie VMBO

Op deze pagina delen we het laatste nieuws over de (ver)nieuwbouwplannen van onze Locatie VMBO in Amersfoort.

Op Locatie VMBO volgen ongeveer 500 leerlingen onderwijs en werken 65 medewerkers. Omdat het gebouw aan de Arnhemseweg 65 in Amersfoort technisch is verouderd is er geld beschikbaar gesteld voor vernieuwing. De school kent de onderbouw van het VMBO en alle leerwegen die het VMBO kent: Theoretische Leerweg, en Basis/kader beroepsgerichte leerweg.

De gemeente Amersfoort en de schoolbesturen hebben een coöperatie opgericht om de onderwijsgelden te verdelen over alle scholen. Alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn in deze investeringsronde aan de beurt voor een huisvestingsscenario (renoveren of nieuwbouw).

Aanleiding

Guido heeft onderzoek gedaan naar de renovatiemogelijkheden, maar om diverse redenen is er gekozen voor nieuwbouw. Het huidige gebouw is inefficiënt ingedeeld en past niet bij de visie op onderwijs. Daarnaast is het huidige gebouw technisch in slechte staat en is het gebouw verre van duurzaam. Om aan de wettelijke eisen van een Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) te voldoen, bleek renovatie een duurdere oplossing. Bovenop de wettelijke eisen heeft Guido ook de wens om een duurzaam gebouw te onderhouden; een nieuwbouwscenario biedt de mogelijkheden om een Bijna Energieneutraal Gebouw te realiseren, het gebouw te ‘vergroenen’ (buitenterrein, sedum-dak) en het gebouw compacter te maken, waardoor er minder energie verloren gaat en vierkante meters efficiënter ingezet kunnen worden.

Onderwijskundige visie

De onderwijskundige visie is het fundament voor de visie van het onderwijsgebouw en de leeromgevingen van de verschillende teams. Deze wordt in onze aanpak uiteindelijk vertaald naar een Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen en Wensen. Daarbij staan gebruikers (leerlingen, docenten en onderwijsondersteunende medewerkers) en hun activiteiten centraal. Een ander doel is dat het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen en Wensen aansluit op de wensen en eisen die het primaire proces (en secundaire processen) stelt (stellen) aan de bouwopgave.

Met medewerkers zijn er de afgelopen jaren werksessies gehouden waarin de onderwijskundige visie van het gebouw is opgesteld. Er zijn 4 Pijlers waarop deze visie is gestoeld:

  • Kleinschalig
  • Identiteit
  • Duurzaam en flexibel
  • Onderzoeken en betekenisvol leren
De onderwijskundige visie toegepast op een nieuw gebouw.

Heb je een vraag over de bouwplannen, stel ze gerust:

Contactformulier verbouw VMBO