VMBO bouwt

Nieuwspagina over de bouwplannen van Locatie VMBO

Op deze pagina delen we het laatste nieuws over de (ver)nieuwbouwplannen van onze Locatie VMBO in Amersfoort.

Op Locatie VMBO volgen ongeveer 500 leerlingen onderwijs en werken 65 medewerkers. Omdat het gebouw aan de Arnhemseweg 65 in Amersfoort technisch is verouderd is er geld beschikbaar gesteld voor vernieuwing. De school kent de onderbouw van het VMBO en alle leerwegen die het VMBO kent: Theoretische Leerweg, en Basis/kader beroepsgerichte leerweg.

De gemeente Amersfoort en de schoolbesturen hebben een coöperatie opgericht om de onderwijsgelden te verdelen over alle scholen. Alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn in deze investeringsronde aan de beurt voor een huisvestingsscenario (renoveren of nieuwbouw).

Aanleiding

Guido heeft onderzoek gedaan naar de renovatiemogelijkheden, maar om diverse redenen is er gekozen voor nieuwbouw. Het huidige gebouw is inefficiënt ingedeeld en past niet bij de visie op onderwijs. Daarnaast is het huidige gebouw technisch in slechte staat en is het gebouw verre van duurzaam. Om aan de wettelijke eisen van een Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) te voldoen, bleek renovatie een duurdere oplossing. Bovenop de wettelijke eisen heeft Guido ook de wens om een duurzaam gebouw te onderhouden; een nieuwbouwscenario biedt de mogelijkheden om een Bijna Energieneutraal Gebouw te realiseren, het gebouw te ‘vergroenen’ (buitenterrein, sedum-dak) en het gebouw compacter te maken, waardoor er minder energie verloren gaat en vierkante meters efficiënter ingezet kunnen worden.

Onderwijskundige visie

Met medewerkers zijn er de afgelopen jaren werksessies gehouden waarin de onderwijskundige visie van het gebouw is opgesteld.

Van voorlopig ontwerp naar eerste ontwerp

In juni 2021 is er op basis van bovenstaande wensen een voorlopig ontwerp gemaakt door de architect. Het ontwerp is besproken met gemeente Amersfoort en de omwonenden van de school. In september 2021 was het eerste ontwerp klaar en zijn we met de gemeente Amersfoort in gesprek gegaan over de noodzakelijke vergunningen en het vervolg. Ook zoeken we samen met de gemeente en externe partijen naar een geschikte tijdelijke locatie voor de periode dat de school gesloopt gaat worden en de nieuwbouw gerealiseerd wordt. Als daar meer over bekend is delen we dat uiteraard ook hier.

Belangrijk uitgangspunt is dat het onderwijs gewoon doorgaat. Daarnaast houden we rekening met de reistijd voor leerlingen en willen we een veilige tijdelijke plek creëren. We hopen snel meer duidelijk te hebben over de planning van de nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting.

Via diverse kanten krijgen we verzoeken van oud-leerlingen om nog een keer het gebouw aan de Arnhemseweg te kunnen bezoeken. We denken na over het organiseren van een goed afscheid voor oud-leerlingen en oud-medewerkers.

Heb je een vraag over de bouwplannen, stel deze dan gerust via het contactformulier.