Onderwijskundige visie VMBO

Onderwijskundige visie

De onderwijskundige visie is het fundament voor de visie van het onderwijsgebouw en de leeromgevingen van de verschillende teams. Deze wordt in onze aanpak uiteindelijk vertaald naar een Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen en Wensen. Daarbij staan gebruikers (leerlingen, docenten en onderwijsondersteunende medewerkers) en hun activiteiten centraal. Een ander doel is dat het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen en Wensen aansluit op de wensen en eisen die het primaire proces (en secundaire processen) stelt (stellen) aan de bouwopgave.

Met medewerkers zijn er de afgelopen jaren werksessies gehouden waarin de onderwijskundige visie van het gebouw is opgesteld. Er zijn 4 Pijlers waarop deze visie is gestoeld:

  • Kleinschalig
  • Identiteit
  • Duurzaam en flexibel
  • Onderzoeken en betekenisvol leren
De onderwijskundige visie toegepast op een nieuw gebouw.

Terug naar VMBO Bouwt