COS

COS staat voor christelijke opleidingsschool, een samenwerking tussen de CHE, Driestar Hogeschool en acht scholen voor christelijk voortgezet onderwijs in heel Nederland waaronder GSG Guido. Ben jij bijna klaar met je middelbare school en wil jij zelf graag voor de klas? Lees dan snel verder.

Lerarenopleiding met GSG Guido als thuisbasis

Ben je bijna klaar met je middelbare school en wil jij zelf graag voor de klas? Of ben je toe aan een nieuwe uitdaging in je carrière? Dan is een lerarenopleiding via de christelijke opleidingsschool (COS) misschien wel iets voor jou! Je volgt een lerarenopleiding met onze school als thuisbasis en wordt ‘on the job’ opgeleid tot een onderwijsprofessional.

Bij deze opleidingsmethode leer je niet alleen de theorie, maar doe je ook direct praktijkervaring op. Zo kun je meteen zien of het lesgeven iets voor jou is. Je komt terecht in een omgeving waarbij respect, verantwoordelijkheid en dienstbaarheid belangrijke waarden zijn. Deze waarden helpen jou om je voor te bereiden op een carrière als leraar waarbij je een positieve invloed hebt op de levens van je leerlingen. Je krijgt de ruimte om jezelf te ontwikkelen én leert hoe je jouw leerlingen kan helpen bij de vorming van hun eigen identiteit.

COS: Leren met lev

COS bestaat uit een samenwerking tussen de CHE, Driestar Hogeschool en acht scholen voor christelijk voortgezet onderwijs in heel Nederland waaronder GSG Guido. Het motto van COS is ‘leren met lev’. Het Hebreeuwse woord lev verwijst naar de verbinding tussen hart, hoofd en handen.

Het opleidingsprogramma van COS daagt je uit, rust je toe en leidt je op om een gemotiveerde en kundige vakdocent in het christelijk voortgezet onderwijs te worden. Je leert hoe je als christen een goede pedagoog en leraar kan zijn én hoe je dit verwerkt in je vak.

Hoe gaat dat praktisch?

Je gaat twee dagen bij ons aan de slag. Je doet ervaring op met lesgeven en leert het vak geleidelijk. Je ontwikkelt jezelf op de werkvloer én je wordt begeleid door een professionele leergemeenschap (PLG) van begeleiders en medestudenten. Dat combineer je met colleges bij de CHE of Driestar hogeschool. Na afronding van het vierjarige programma heb je een HBO-bachelor diploma tot leraar voortgezet onderwijs (tweedegraads onderwijsbevoegdheid).

Veelgestelde vragen

Je kunt een lerarenopleiding bij COS starten als je een diploma havo, vwo of mbo-4 (of gelijkwaardig) hebt. Daarnaast verwachten we dat je van harte kiest voor het christelijk onderwijs.

Bij COS word je ‘on the job’ opgeleid tot een onderwijsprofessional, krijg je de ruimte om jezelf te ontwikkelen én leer je hoe je jouw leerlingen kan helpen bij de vorming van hun eigen identiteit. Hoe gaat dat praktisch? Je kiest één van de aangesloten scholen voor voortgezet onderwijs als thuisbasis. Daar ga je twee dagen aan de slag.

Je geeft les, leert en ontwikkelt jezelf op de werkvloer. Én je wordt begeleid en gaat zelf actief aan de slag in een professionele leergemeenschap (PLG) met begeleiders en medestudenten. Dat combineer je met colleges bij de Driestar hogeschool en CHE over het vak waarin je les gaat geven, vakdidactiek en pedagogisch handelen.

Het collegegeld bedraagt het reguliere tarief voor een hbo-opleiding in cursusjaar 2023-2024.

Wil je een lerarenopleiding bij COS volgen? Stel je vragen gerust via de mail of vraag een informatief gesprek aan. Meld je daarna aan bij één van de COS-opleidingsscholen of de instituutscoördinatoren, zodat je een intakegesprek kunt voeren met de schoolcoördinator en instituutscoördinator. Voor dit gesprek vragen we je om een motivatiebrief te schrijven en je CV te delen.

Meld je daarna ook aan via Studielink voor de door jouw gewenste COS-opleiding bij de CHE (leraar godsdienst/ levensbeschouwing) of Driestar hogeschool (leraar Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, geschiedenis of economie). In Studielink kun je dan de keuze voor COS aangeven.

Met deze tweedegraads lerarenopleiding word je een vakbekwame leraar Duits, met sterke pedagogische en didactische kwaliteiten. Na succesvol afronden van de opleiding ontvang je een volwaardig hbo-diploma.

Bekijk hier de opleiding

Tijdens deze tweedegraads lerarenopleiding leer je Engels tot op het hoogst internationaal erkende niveau beheersen. Aan het einde van de studie ben je vaardig in het luisteren, spreken en schrijven van de Engelse taal. Natuurlijk bereiden we je ook voor op het leraarschap. Wat is een goede leraar? En hoe kun jij dat worden? Onze opleiding zou niet compleet zijn zonder de mogelijkheid om een Engelstalig land te bezoeken. We dagen je uit om je grenzen te verleggen en helpen je hier graag bij.

Bekijk hier de opleiding.

In deze tweedegraads lerarenopleiding ga je aan de slag met vakinhoudelijke kennis en met de vaardigheden die je nodig hebt als leerkracht. Je leert niet alleen alles over de Nederlandse taal, je duikt ook in de literatuurgeschiedenis. We behandelen elke periode, van de Middeleeuwen tot de moderne letterkunde. Uit elk tijdvak lees en bespreek je interessante werken. Natuurlijk bereiden we je ook voor op het leraarschap. Wat is een goede leraar? En hoe kun jij dat worden?

Bekijk hier de opleiding.

Je krijgt theoretische vakken zoals algemene economie, management & organisatie, marketing en recht. Daarnaast dagen we je rekenkundige inzicht uit met wiskunde en statistiek. Natuurlijk bereiden we je ook voor op het leraarschap. Wat is een goede leraar? En hoe kun jij dat worden?

Bekijk de vacature.

In deze tweedegraads lerarenopleiding verdiep je je grondig in de geschiedenis. Alle perioden tussen de Oudheid en het heden komen aan bod. Je verdiept je in historische ontwikkelingen. Die probeer je te beschrijven én te verklaren. Je denkt na over vragen als: Hoe is er in de loop van de tijd over bepaalde gebeurtenissen gedacht? Waardoor ontstaan die verschillende visies en welke visie heb ik eigenlijk? Bij Driestar hogeschool komt de christelijke visie op geschiedenis aan de orde, maar ook die van andere levensbeschouwingen.

Bekijk hier de opleiding.

Je vergroot je je wiskundige kennis en vaardigheden en denkt samen met medestudenten na over bekende wetmatigheden. Hierdoor leer je verbanden te leggen tussen verschillende onderdelen zoals Analyse, Algebra, Meetkunde en Kansberekening.

Natuurlijk bereiden we je ook voor op het leraarschap. Wat is een goede leraar? En hoe kun jij dat worden? Met de kennis en ervaring die je opdoet tijdens deze opleiding leer jij genieten van het proces om met leerlingen na te denken over getallen, vormen en structuren.

Bekijk hier de opleiding.

Deze opleiding wordt vormgegeven in samenwerking met CGO en is geschikt voor iedereen met hart voor leerlingen en liefde voor onderwijs. Na het behalen van de vierjarige opleiding ben je Bachelor of education in Theology en ben je bevoegd om les te geven op vmbo en mbo, maar ook in de eerste drie leerjaren van havo en vwo. Je hebt niet alleen theoretische kennis, maar je bent ook in staat theoretische kennis toe te passen in de praktijk van het onderwijs. Een prachtige opleiding als je een boodschap hebt voor jongeren.

Bekijk hier de opleiding.

Tieners. Ze zijn super kritisch, lang niet altijd even gemotiveerd en de hormonen gieren door hun lijf. Maar achter die buitenkant? Daar gaat een wereld vol vraagtekens schuil. Over wie ze zijn, waar ze voor staan en welke keuzes ze moeten maken. Dát maakt het een voorrecht om met ze na te denken over geloof en levensbeschouwing.

Hoe maak jij impact met de studie tot Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing?

Bekijk hier de opleiding

Interesse of vragen?

Heb je interesse om een lerarenopleiding via COS op GSG Guido te volgen of heb je vragen? Stuur dan een mail naar Hans Roorda, decaan en schoolcoördinator COS GSG Guido.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan