Home Identiteit

Identiteit

Guido is een gewone én ook een bijzondere school. Je krijgt er, net als op elke andere school, vakken als Duits, geschiedenis en wiskunde. Maar er is meer in het leven. Guido is een christelijke school. Christen zijn is niet alleen voor het hoofd, maar ook voor het hart. En dat zie je terug in de dagelijkse gang van zaken.

Christelijk

Alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden op onze school nodigen we uit voor een kennismakingsgesprek. Dan praten we over onderwerpen als identiteit en motivatie. Daarnaast zijn alle medewerkers van Guido gelovig. Als je bij ons komt werken, vragen we je het identiteitsdocument goed te lezen en onderschrijven. Zo laten we met elkaar zien wat wij zo ontzettend belangrijk vinden.

Identiteit in de les

Zoals gezegd is iedereen die bij Guido werkt gelovig. Want het leren op school loopt nauw samen met onze identiteit. We schenken aandacht aan onderwerpen die in de maatschappij spelen of belangrijk zijn. Over lastige dingen proberen we te praten of elkaar te helpen. Zo wordt er bij godsdienst aandacht geschonken aan de thema’s gender- en seksuele diversiteit of bv. euthanasie. Maar ook andere godsdiensten komen ruimschoots aan de orde.
Bij een vak als biologie zien we de natuur als de schepping van God. Zo staat ieder vak op zijn eigen wijze, in het licht van Gods koninkrijk.

Dagopening en vieringen

Op Guido beginnen we de dag met een dagopening die door de docent is voorbereid. Samen met de klas wordt uit de Bijbel gelezen, gebeden en verdiepen de leerlingen zich aan de hand van de vragen, discussiepunten en een filmpje in het onderwerp. Wij gebruiken daarvoor dagopeningen van GRIP: ‘Goodmorning’ en ‘Sunrise’. Naast de dagopeningen zijn er gedurende het schooljaar diverse (klassikale) vieringen.

 

Gebedsgroep

Eén keer in de maand komt een gebedsgroep bij elkaar om voor de school, docenten en leerlingen te bidden. Zo willen we de school bij de Here brengen en Zijn zegen en hulp vragen. Wil je meer weten, of gebedspunten aandragen, stuur dan een e-mail.

Regels en statuten

Overal waar mensen zijn, zijn regels. In het verkeer, op het voetbalveld en ook thuis. Regels zijn nooit bedoeld om het leven moeilijker te maken, wel veiliger en eerlijker. Dat is ook de reden dat we op school regels hebben. Naast schoolregels is er ook het leerlingenstatuut. Dit statuut regelt jullie rechten en plichten als leerlingen van onze school. Zo weten we waar we met elkaar aan toe zijn en zo met elkaar omgaan als God het bedoeld heeft.

Kennismakingsgesprekken

Als jij de eerste in je gezin bent die aangemeld wordt voor Guido, plannen we een kennismakingsgesprek. We willen in zo’n gesprek jou en je ouders beter leren kennen en bekijken of onze school inderdaad voor jou de goede keus is. Wat verwachten jullie van de school en wat verwacht de school van je ouders en jou?

Meer weten?

Heb jij een vraag over identiteit of willen je ouders een zaak aankaarten of bespreekbaar maken, neemt dan gerust contact met ons op.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan