Identiteit

Identiteit

Guido is een gewone én ook een bijzondere school. Je krijgt er, net als op elke andere school, vakken als Duits, geschiedenis en wiskunde. Maar er is meer in het leven. Guido is een christelijke school. Christen zijn is niet alleen voor het hoofd, maar ook voor het hart. En dat uit zich in een aantal punten:

Voor en door christenen

Alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden op onze school nodigen we uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek spreken we door over de onderwerpen identiteit en motivatie en vragen we of jij en je ouders het identiteitsdocument van harte onderschrijven en naleven. Daarnaast zijn alle medewerkers van Guido gelovig. Als je bij ons komt werken, vragen we je het identiteitsdocument goed te lezen en onderschrijven. Zo laten we met elkaar zien wat wij zo ontzettend belangrijk vinden.

In de lessen

Zoals gezegd is iedereen die bij Guido werkt gelovig. Want het leren op school loopt nauw samen met onze identiteit. We schenken aandacht aan onderwerpen die in de maatschappij spelen of belangrijk zijn. Over lastige dingen proberen we te praten of elkaar te helpen. Zo wordt er bij godsdienst aandacht geschonken aan het thema (homo)seksualiteit of bv. euthanasie. Maar ook andere godsdiensten komen ruimschoots aan de orde.
Bij een vak als biologie zien we de natuur als de schepping van God. Dit geldt ook voor vakken als natuurkunde. Zo staat ieder vak op zijn eigen wijze, in het licht van Gods koninkrijk.

Dagopening en vieringen

Op Guido beginnen we de dag met een dagopening die door de docent is voorbereid. Samen met de klas wordt uit de Bijbel gelezen, gebeden en verdiepen de leerlingen zich aan de hand van de vragen, discussiepunten en een filmpje in het onderwerp. Wij gebruiken daarvoor dagopeningen van GRIP: ‘Goodmorning’ en ‘Sunrise’. Naast de dagopeningen zijn er gedurende het schooljaar diverse (klassikale) vieringen.

Gebedsgroep

Eén keer in de maand komt een gebedsgroep bij elkaar om voor de school, docenten en leerlingen te bidden. Zo willen we de school bij de Here brengen en Zijn zegen en hulp vragen. Wil je meer weten, of gebedspunten aandragen, stuur dan een e-mail.

Regels en statuten

Overal waar mensen zijn, zijn regels. In het verkeer, op het voetbalveld en ook thuis. Regels zijn nooit bedoeld om het leven moeilijker te maken, wel veiliger en eerlijker. Dat is ook de reden dat we op school regels hebben. Naast schoolregels is er ook het leerlingenstatuut. Dit statuut regelt jullie rechten en plichten als leerlingen van onze school. Zo weten we waar we met elkaar aan toe zijn en zo met elkaar omgaan als God het bedoeld heeft.

Kennismakingsgesprekken

Als jij de eerste in je gezin bent die aangemeld wordt voor Guido, worden jij en je ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. We willen in zo’n gesprek jou en je ouders beter leren kennen. We gaan dan samen met je ouders bekijken of onze school inderdaad voor jou de goede keus is. We hebben het dan over een aantal belangrijke dingen: wat verwachten jullie van de school en wat verwacht de school van je ouders en jou? Wil je meer weten over deze kennismakingsgesprekken, lees dan de brochure Aangenaam: Guido.

Heb jij een vraag over identiteit of willen je ouders een zaak aankaarten of bespreekbaar maken, neemt dan gerust contact met ons op.