Organisatie

GSG Guido is een scholengemeenschap voor kinderen van ouders die kiezen voor overtuigd christelijk onderwijs. Een warme, veilige scholengemeenschap voor ongeveer 1800 leerlingen en ruim 200 medewerkers. GSG Guido hecht veel waarde aan goede contacten en samenwerking met de ouders.

Organisatie

Scholengemeenschap Guido heeft drie locaties.
Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan het directieteam.

Directieteam
Dhr. A. Bosman – Voorzitter College van Bestuur
Dhr. M.J.T. Trouwborst – directeur Locatie VMBO
Dhr. E.J. Hakvoort – directeur Locatie Arnhem
Mw. J.C. Compaan –  directeur Locatie Havo Vwo

Lees meer over Guido in onze schoolgids.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt het (wettelijk) toezicht op het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar benoemd.

Medezeggenschapsraad

Op Guido is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR behandelt onderwerpen die schoolbreed spelen. De MR heeft de voorzitter van het College van Bestuur als gesprekspartner. Daarnaast wordt regelmatig gesproken met de locatiedirecteuren.

Van Vereniging naar stichting

Op de extra algemene ledenvergadering van 29 november 2023 is besloten de rechtsvorm te veranderen van een Vereniging naar een Stichting. Er is een Stichting opgericht en de scholen zijn per 1 januari 2024 aan de Stichting overgedragen.

Jaarverslag

Jaarlijks publiceert GSG Guido een bestuursverslag.

Vrienden van Guido

De stichting Vrienden van Guido is voor iedereen die Guido een warm hart toedraagt. Onze scholengemeenschap heeft veel kennis en talenten in huis. En dat kapitaal willen we graag bij elkaar brengen door middel van de stichting Vrienden van Guido. Onze school is een plek midden in de maatschappij, voor (oud)leerlingen, medewerkers, ouders, kerken, de buurt en het bedrijfsleven.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan