Organisatie

GSG Guido is een scholengemeenschap voor kinderen van ouders die kiezen voor overtuigd christelijk onderwijs. Een warme, veilige scholengemeenschap voor ongeveer 1800 leerlingen en ruim 200 medewerkers. GSG Guido hecht veel waarde aan goede contacten en samenwerking met de ouders.

Bijbelgetrouw

Guido is een christelijke school. Christen zijn is niet alleen voor het hoofd, maar ook voor het hart. Dat merk je bij een vak als godsdienst, of in de dagopeningen en de vieringen.

Ontwikkelingsgericht

Ieder mens is uniek en heeft unieke mogelijkheden. We willen graag ontdekken waar jij goed in bent. En waar je uitdaging ligt. Je krijgt de ruimte voor jouw stijl, jouw talent.

Dynamische leeromgeving

Guido wil een open, dynamische leeromgeving zijn voor jou, onze medewerkers en onze omgeving. We maken gebruik van de kennis die binnen en buiten de school aanwezig is.

Organisatie

Scholengemeenschap Guido heeft drie locaties.
Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan het directieteam.

Directieteam
Dhr. C. Koelewijn – Voorzitter College van Bestuur
Dhr. M.J.T. Trouwborst – directeur locatie VMBO
Mw. J.A. van Drieënhuizen – directeur locatie Arnhem
Vacant (vanaf 1 februari 2022 vervuld) –  directeur Locatie Havo Vwo

Lees meer over Guido in onze schoolgids.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt namens de Vereniging het (wettelijk) toezicht op het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Algemene Vergadering van de Schoolvereniging.

Medezeggenschapsraad

Op Guido is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR behandelt onderwerpen die schoolbreed spelen. De MR heeft de voorzitter van het College van Bestuur als gesprekspartner. Daarnaast wordt regelmatig gesproken met de locatiedirecteuren.

Vereniging

Jaarlijks vindt er een Algemene Vergadering van de Schoolvereniging plaats. De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Algemene Vergadering en houdt namens de Vereniging het (wettelijk) toezicht op het College van Bestuur. Iedereen die de schoolvereniging wil steunen, kan lid of donateur worden.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan