Organisatie

Mission statement

Visie

De samenleving vraagt voortdurend en in steeds hoger tempo om nieuwe inzichten op nieuwe vraagstukken. We zien in de maatschappij een ontwikkeling van sterke kennisnetwerken, waarin kennis wordt gecreëerd, die nodig is om de vragen die op dat moment leven te beantwoorden. Ook de school kan daarin een heel eigen rol spelen.
Nu het aantal jongeren afneemt, staat Guido voor de uitdaging om aantrekkelijk te blijven voor potentiële leerlingen. De school wil met Bijbelgetrouw christelijk onderwijs positief inspelen op de dynamiek in de samenleving en een herkenbare plek innemen in haar omgeving.

Missie

Jonge mensen verdienen een optimale voorbereiding op hun rol in de dynamische samenleving. Op Guido draagt iedereen bij aan de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot verantwoordelijke christenen. De school is een open leergemeenschap waarin kennis wordt gecreëerd door nieuwe problemen te onderzoeken in authentieke, reële situaties. De overdracht van waarden is daarbij van groot belang. Aandacht voor de zin van het bestaan is de rode draad in ons handelen.

In een dynamische leeromgeving komt van alle kanten informatie binnen. Leerlingen, docenten en medewerkers delen die informatie en helpen elkaar in het leerproces. De dingen liggen niet op voorhand vast; wat iemand leert en hoe iemand iets leert varieert van persoon tot persoon. We dagen elkaar uit om al onze talenten te ontwikkelen en in te zetten.

Scholengemeenschap Guido heeft drie locaties. Lees meer over GSG Guido in onze schoolgids.
Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan het directieteam.

 

Directieteam:

Dhr. C. Koelewijn – Voorzitter College van Bestuur
Dhr. M.J.T. Trouwborst – directeur locatie VMBO
Mw. J.A. van Drieënhuizen – directeur locatie Arnhem
Vacant –  directeur locatie HAVO VWO

Jaarverslag

Jaarlijks publiceert GSG Guido een bestuursverslag.

Bestuursverslag 2019
Bestuursverslag 2020

Er is bovendien een infographic gemaakt waarin de highlights zijn weergegeven. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.