Vereniging

Vereniging

Jaarlijks vindt er een Algemene Vergadering van de Schoolvereniging plaats. De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Algemene Vergadering en houdt namens de Vereniging het (wettelijk) toezicht op het College van Bestuur. Iedereen die de schoolvereniging wil steunen, kan lid of donateur worden. Bij aanmelding van uw zoon/dochter voor Guido kunt u op het aanmeldingsformulier uw keuze bekend maken. Het stopzetten van uw lidmaatschap kan door een e-mail te sturen naar pvankammen@guido.nl. Dit gebeurt niet automatisch bij uitschrijving van uw zoon/dochter. De ledencontributie bedraagt €22,- per jaar. Lees ook de statuten van onze schoolvereniging.

Als u uw zoon/dochter aanmeld via het aanmeldformulier kunt u hier uw keuze bekend maken. Het stopzetten van uw lidmaatschap kunt u doen door een e-mail te sturen naar panholts@guido.nl. Dit gebeurt niet automatisch bij uitschrijving van uw zoon/dochter.

Het RSIN nummer van de vereniging is 8008.02.500

Het beloningsbeleid van leden van de Raad van Toezicht voldoet aan wet- en regelgeving, is transparant en maatschappelijk verantwoord. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per vergadering een onkostenvergoeding van € 125,00. Daarnaast ontvangt de voorzitter per vergadering € 50,00 extra.

Verslag Algemene Vergadering 23 juni 2020

De Algemene Vergadering van 23 juni 2020 heeft de volgende besluiten genomen:

  • Het Verslag AV 18 juni 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld;
  • De ledenvergadering verleent decharge aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voor wat betreft het boekjaar 2019 (zie Jaarverslag 2019 incl. jaarcijfers);
  • De contributie voor het kalenderjaar 2020 wordt vastgesteld op €22,-;
  • Mw. Etty Wielenga is benoemd als lid van de Raad van Toezicht.

Contact

Voor vragen en suggesties is het College van Bestuur bereikbaar via Postbus 401, 3800 AK te Amersfoort en via directiesecretariaat@guido.nl.
Voor het lidmaatschap of donateurschap van de schoolvereniging kunt u het directiesecretariaat bellen via tel. (033) 479 29 03 of mailen via directiesecretariaat@guido.nl.