Vereniging

Vereniging

Jaarlijks vindt er een Algemene Vergadering van de Schoolvereniging plaats. De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Algemene Vergadering en houdt namens de Vereniging het (wettelijk) toezicht op het College van Bestuur. Iedereen die de schoolvereniging wil steunen, kan lid of donateur worden. Wilt u lid worden van de vereniging, stuur dan een mail naar info@guido.nl met uw contactgegevens. De ledencontributie bedraagt €22,- per jaar.

Bekijk ook de statuten van onze schoolvereniging.

Verslag Algemene Vergadering 27 juni 2023

De Algemene Vergadering van 27 juni 2023 heeft de volgende besluiten genomen:

Het stopzetten van uw lidmaatschap kan door een e-mail te sturen naar pvankammen@guido.nl. Dit gebeurt niet automatisch bij uitschrijving van uw zoon/dochter.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan