Vereniging

Vereniging

Jaarlijks vindt er een Algemene Vergadering van de Schoolvereniging plaats. De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Algemene Vergadering en houdt namens de Vereniging het (wettelijk) toezicht op het College van Bestuur. Iedereen die de schoolvereniging wil steunen, kan lid of donateur worden. Bij aanmelding van uw zoon/dochter voor Guido kunt u op het aanmeldingsformulier uw keuze bekend maken. De ledencontributie bedraagt €22,- per jaar.

Bekijk ook de statuten van onze schoolvereniging.

Verslag Algemene Vergadering 29 juni 2021

De Algemene Vergadering van 29 juni heeft de volgende besluiten genomen:

  • Het verslag van de Algemene Vergadering van 23 juni 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld;
  • De ledenvergadering verleent decharge aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voor wat betreft het boekjaar 2020 (zie bestuursverslag 2020 incl. jaarcijfers);
  • De contributie voor het kalenderjaar 2021 wordt vastgesteld op € 22,-;
  • Mw. Pauline Schonewille is herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht.

Het stopzetten van uw lidmaatschap kan door een e-mail te sturen naar pvankammen@guido.nl. Dit gebeurt niet automatisch bij uitschrijving van uw zoon/dochter.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan