Vereniging

Vereniging

Op dinsdag 25 juni 2024 staat de laatste reguliere Algemene Vergadering van de Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Midden-Nederland gepland, waarop de jaarrekening 2023 wordt gepresenteerd en het College van Bestuur decharge kan ontvangen, in overeenstemming met de besluiten van de algemene ledenvergadering van 29 november 2023.

Verslag Algemene Vergadering 29 november 2023

Op 29 november is er een extra Algemene Vergadering (AV) gehouden om de rechtsvorm te veranderen van een Vereniging naar een Stichting. De leden zijn vooraf schriftelijk geïnformeerd over de beweegredenen en met een uitleg hoe het procedureel wordt uitgevoerd.

We kunnen melden dat op de AV unaniem de volgende besluiten genomen zijn:

  1. Besluit over goedkeuring oprichting van de Stichting voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Midden-Nederland;
  2. Besluit over goedkeuring overdracht van de school en het gehele vermogen van de vereniging aan die op te richten stichting per 1 januari 2024;
  3. Besluit over ontbinding van de vereniging pas per 1 juli 2024, zodat na afloop van het boekjaar 2023 via een laatste reguliere AV het College van Bestuur de jaarrekening 2023 kan presenteren en decharge ontvangen.

Het stopzetten van uw lidmaatschap kan door een e-mail te sturen naar pvankammen@guido.nl. Dit gebeurt niet automatisch bij uitschrijving van uw zoon/dochter.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan