Gezonde School

We zijn trots dat we het vignet ‘Gezonde School’ hebben, dat door de overheid is opgezet. Er is op school een team dat zich focust op de veiligheid en gezondheid.

Guido VMBO

Een gezond en veilig schoolklimaat

Wij vinden het heel belangrijk dat jij je veilig voelt bij ons op school, daarom is er op school een team dat zich focust op de veiligheid en gezondheid. We hebben ons ingezet om het vignet ‘Gezonde School’ te behalen. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van het vignet mogen wij ons gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

In samenwerking met de GGD gaan we aan de slag met verschillende thema’s die te maken hebben met een veilige en gezonde school. Het thema waar we mee starten is Relaties en Seksualiteit. Om dit te implementeren werken we met vier pijlers: educatie, signalering, beleid en schoolomgeving. Onze docenten en medewerkers krijgen een training, zodat iedereen weet waar we mee bezig zijn, dat helpt om de vier pijlers te verankeren in ons dagelijkse gang van zaken.

Daarnaast vinden we het ontzettend belangrijk waar jij (en je ouders) terecht kunnen met je vragen of verhalen. Bekijk daarvoor onderstaande documenten om meer te weten.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan