Terug Home Nieuws Guidobreed Nieuwe rechtsvorm GSG Guido

Nieuwe rechtsvorm GSG Guido

04 mrt 2024 Guidobreed

Scholengemeenschap Guido wordt sinds de oprichting in 1963 in stand gehouden door een vereniging. Gelet op de wijze waarop dit het laatste decennium functioneerde, is voormalig bestuurder Kees Koelewijn in 2023 het gesprek aangegaan over een voor Guido in deze tijd beter passende rechtsvorm. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de schoolvereniging is opgeheven en is overgaan in een stichting.

Uiteraard is de MR betrokken geweest in het proces om over te gaan tot een stichting als rechtsvorm. En ook moest er een ouderraadpleging uitgezet worden om te inventariseren hoe onze achterban erover dacht. Van de ouders die hun stem uitgebracht hebben (15%) was 96% van mening dat het juist is om een beter passende rechtsvorm (stichting) te kiezen en de vereniging op te heffen.  De MR stemde ook in met de voorgestelde wijziging. 

Het veranderingsproces dat in 2023 plaatsvond was niet moeilijk, maar wel taai en juridisch. Gelukkig werd de school daarin goed in ondersteund door jurist en notaris.  

Op 29 november 2023 vond de beslissende ledenvergadering plaats. Naast de RvT leden en de bestuurder waren er nog enkele andere leden en werd het voorstel om de school per 1 januari 2024 over te dragen aan de op te richten stichting unaniem aangenomen.  

De vereniging blijft nog even bestaan om halverwege 2024 nog een laatste ledenvergadering te kunnen houden waarop goedkeuring gegeven kan worden over het boekjaar 2023.   

Voormalig bestuurder Kees Koelewijn: ‘We zijn blij dat we weer een stap hebben kunnen zetten in de modernisering van toezicht en statuten van onze mooie school!’ 

 

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan