MDT

LOGO Guido MDT_def-09

 

 

 

Maatschappelijke Diensttijd

Sinds vorig schooljaar is het voor leerlingen van Guido Arnhem mogelijk om Maatschappelijke Diensttijd (MDT) te doen. Dat houdt in dat leerlingen die het leuk vinden op dinsdagmiddag de tijd krijgen om (deels) onder schooltijd naar een werkplek naar keuze te gaan en zich daar in te zetten voor anderen en zichzelf te ontwikkelen. Deze mogelijkheid is uniek! Guido Arnhem is namelijk een proeftuin en samen met 74 andere proeftuinen in Nederland experimenteert de school met een vorm van Maatschappelijke Diensttijd. Hierin zijn we de enige proeftuin met een speciale focus op het integreren van MDT in onderwijs(tijd).

Wat maakt MDT onder schooltijd zo waardevol?

Benieuwd naar de verhalen van deelnemers? Bekijk de verhalen van Sira, Leander en Renate of volg ons op Instagram via @mdtguido.

Hoe werkt het?

Stap 1: Geïnteresseerd? Meld je dan aan via het onderstaande aanmeldformulier.
– Let op! In het aanmeldformulier wordt gevraagd om toestemming van je ouders/verzorgers. Bespreek je wens om mee te doen dus eerst met hen.
– Leerlingen kunnen zich zowel alleen als in tweetallen aanmelden.
– Het is mogelijk om je voor het gehele MDT-schooljaar aan te melden of een deel ervan. Er zijn drie MDT-periodes: MDT-periode 1 (sept-dec), MDT-periode 2 (jan-maart), MDT-periode 3 (apr-juni).
– Een MDT-traject duurt minimaal 3 maanden, dat zijn 12 dinsdagen met uitzondering van de schoolvakanties en wisselweken.

Stap 2: In gesprek met Loes Hakvoort, de MDT-pionier op school om kennis te maken en te bespreken wat je leuk zou vinden om te gaan doen en in welke MDT-periode je dat zou willen.

Stap 3: Op zoek naar een werkplek.
Zodra Loes een mogelijke werkplek voor je gevonden heeft, legt ze dit aan je voor.

Stap 4: Kennismakingsgesprek.
Samen met Loes ga je kennismaken op de mogelijke werkplek. Dit gesprek heeft als doel te kijken of de werkplek je leuk lijkt en of het klikt met de begeleider daar.

Stap 5: Aan de slag!
Aan de slag! Als het een match is, ga je op dinsdagmiddag naar de werkplek. De eerste drie middagen vallen onder de proeftijd. Dat wil zeggen dat je samen met de begeleider bekijkt hoe het gaat. Als beide partijen enthousiast zijn, maak je de afgesproken periode van minimaal drie maanden af.
Gedurende het MDT-traject schrijf je wekelijks aan een logboek, zijn er tussentijds en het aan einde evaluatiemomenten. Hier zijn de begeleider op de werkplek en Loes bij betrokken. Tot slot werk je in de studieles gedurende het jaar aan (LOB-) opdrachten die gekoppeld kunnen worden aan je MDT-ervaringen.
Tijdens het tweede MDT-schooljaar gaan we experimenteren met twee intervisiegroepjes. Hierin is ruimte voor maximaal 12 leerlingen. Als je onderdeel bent van een intervisiegroepje heb je geen tussentijdse evaluatie.

 

Meld je aan!

Veelgestelde vragen

Mis ik geen belangrijke lessen als ik naar MDT ga?
Voor de meeste werkplekken geldt dat je tijdens het 5e, 6e, 7e en eventueel het 8e lesuur bij MDT bent. Voor de onderbouwklassen geldt dat er op dinsdagmiddagen keuzewerktijd (kwt) wordt ingepland. Daarnaast is het zo dat er op dinsdagmiddag alleen lessen worden ingepland die meerdere uren per week worden gegeven, zodat belangrijke instructies van docenten ook op andere momenten in de week gegeven kunnen worden.

Mis ik geen toetsen als ik naar MDT ga?
Met de docenten is afgesproken dat ze op dinsdagmiddag, vanaf het 5e lesuur geen toetsen inplannen. Mocht het zo zijn dat er per ongeluk toch een toets is ingepland, maak je met de docent een andere afspraak om de toets te maken.

Wat moet ik doen als ik er niet goed voor sta met school en bezig ben met MDT?
Als je veel onvoldoendes haalt of op zitten blijven staat en ook bezig bent met MDT, ga je in gesprek met je mentor en de MDT-pionier. We bekijken dan samen wat een goede oplossing is.

Mag ik gedurende het jaar starten met MDT?
Ja, dat kan. Als je aan het begin van het schooljaar aanmeld, geef je aan welke MDT-periodes je mee wilt doen: MDT-periode 1 (sept-dec), MDT-periode 2 (jan-maart), MDT-periode 3 (april-juni). Je kunt je gedurende het schooljaar ook nog aanmelden, maar de voorkeur gaat uit naar het begin van het jaar.

Nog onbeantwoorde vragen? Loop dan even langs bij Loes Hakvoort, de MDT-pionier of stuur haar een e-mail. Haar e-mailadres is mdt@guido.nl.

 

Maatschappelijke Diensttijd wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo vws