VMBO

Welkom bij Guido VMBO

Januari 2017: VMBO-B is door Elsevier uitgeroepen tot superschool! Lees hier meer.
De locatie VMBO is gevestigd aan de Arnhemseweg 65 in Amersfoort. In dit gebouw hebben de leerlingen van de BB en KB (klas 1 t/m 4) en de leerlingen van de TL (klas 3 en 4) les.
In augustus 2018 krijgen de leerlingen van klas 1 en 2 TL ook les op deze locatie.

Leerlingen op het LWOO.

 

Onderbouw BB en KB en TL (1e en 2e klas)

Het onderwijs ziet er in de onderbouw als volgt uit:

De lessen:

 • Je krijgt (ongeveer 16-20 leerlingen in de groep beroeps) les in een fijne, veilige omgeving
 • Onze lessen (in de groep beroeps) bestaan uit een mix van bb- en kb-niveau (soms+ tl-niveau) afhankelijk van welk niveau bij je past.
 • Onze lessen (in de groep theoretisch) bestaan uit een mix van kgt-niveau (soms havo-niveau) afhankelijk van welk niveau bij je past.
 • Je neemt deel aan zogenaamde pijlers. Dat zijn projecten waarbij je onderzoekend bezig bent.
 • Er is geen overgangsrapport van klas 1 naar klas 2.
 • We volgen je twee jaar en bekijken dan wat de mogelijkheden zijn en aan het eind van het 2e jaar geven we je een advies voor de 3e klas.
 • Na het tweejarige begeleidingstraject volgen je wat meer op afstand in de 3e en 4e klas, dit gebeurt via het zorgteam.

Individuele begeleiding
Naast de groepslessen krijg je zoveel mogelijk hulp op maat. We bieden begeleiding op veel terreinen:

 • spelling/taal: apart programma via RT (Remedial Teacher)
 • dyslexie: les via programma Sprint/Kurzweil en zo nodig RT
 • rekenen/wiskunde: extra hulp tijdens deze lessen
 • dyscalculie: RT-programma


Als je problemen hebt met het maken van je werk, kijken we er samen naar en proberen we jou het zoveel mogelijk zelf op te laten lossen.

Voor leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied bieden we het volgende:

 • alle leerlingen krijgen van de mentor leefstijllessen
 • in de 1e klas krijgen de leerlingen een module Rots & Watertraining (sociale weerbaarheidslessen)
 • faalangst en sociale onzekerheid: begeleiding via methode Leefstijl
 • werkhouding: begeleiding door mentoren
 • motivatie: door inspirerende docenten en omgeving
 • planning: hulp via pedagogiek studenten van Hogeschool Utrecht
 • elke individuele leerling krijgt een begeleidingstraject aan de hand van reflectiegesprekken (leerling wordt gestuurd in zijn/haar ontwikkeling)

De begeleiding van de groep:
Er wordt door de mentor veel aandacht besteed aan het groepsproces:

 • onderlinge omgang
 • pesten
 • welke rol vervult een leerling in het groepsgebeuren
 • omgaan met sociale media
 • samenwerkend leren

Eigen plek en huiswerk

Je krijgt les in een apart gedeelte van het schoolgebouw, daar  krijg je uitleg en je maakt er zoveel mogelijk je werk. Daarnaast wordt er oefenstof (meestal digitaal) en zo nodig extra werk opgegeven voor thuis. We maken in onze lessen gebruik van laptops/tablets. Sommige vakken (bijv. rekenen) zijn volledig digitaal, voor andere vakken gebruiken we boeken met digitale ondersteuning (bijv. Nederlands, mens & maatschappij). We bieden de mogelijkheid om via school een laptop/tablet aan te schaffen. Je wordt daar na je aanmelding over geïnformeerd.

Het team

Het team bestaat uit docenten/mentoren die gespecialiseerd zijn in het lesgeven aan en begeleiden van leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs nodig hebben. Zij worden soms geholpen door deskundigen. De mentor speelt de grootste rol in de begeleiding. De mentor is (bijna) elke dag het 1e blok aanwezig en vangt jou en je klasgenoten op. De mentor verzorgt de dagopening en geeft de begeleidingslessen (groepsproces, leefstijl en Rots & Watertraining).
Daarnaast zijn er ook studenten die de opleiding pedagogiek volgen aan de Hogeschool Utrecht, zij zijn ook betrokken bij jouw begeleiding.

LWOO en extra ondersteuning nodig?

Met ingang van aug 2018 bestaat de term LWOO niet meer. Het speciale traject om in aanmerking te komen voor leerwegondersteunend onderwijs is dan niet meer nodig. De speciale leerwegondersteuning bieden wij nog steeds. Maar hoe komt uw zoon/dochter daarvoor in aanmerking? Het traject om dat in beeld te krijgen doen de vo-scholen nu zelf. Dat betekent dat wij aan de school van herkomst dossiergegevens opvragen. Bijvoorbeeld het ontwikkelperspectief ParnasSys. In overleg met u en met de school van uw kind kunnen wij aanvullend onderzoek adviseren.

Op basis van deze gegevens zorgen wij voor passend onderwijs voor uw kind. Het is wel van belang dat u in een vroeg stadium contact met ons opneemt. Wij hebben tijd nodig om dossieronderzoek te doen om te kijken op welke wijze het onderwijs passend gemaakt kan worden voor uw zoon of dochter. Wij bieden veel begeleiding maar desondanks kan het toch voorkomen dat wij het onderwijs niet passend kunnen krijgen. Wij kijken dan met u mee om een andere, passender vorm van onderwijs te zoeken (bijv. praktijkonderwijs of vso = voortgezet speciaal onderwijs).

Meer weten?
Voor meer informatie of het stellen van vragen kunt u terecht bij de teamleider, Dick de Jong. (033) 464 05 48 / 06-44 60 29 30 / ddejong@guido.nl

 

Bovenbouw BB en KB (3e en 4e klas)

Beroepsgericht dienstverlening en producten (D&P)

In de bovenbouw van het VMBO beroepsgericht sta jij en je toekomst centraal. Het VMBO wordt pas succesvol afgesloten als je kunt vertellen wie jij bent, wat je kwaliteiten zijn en wat je daarmee wilt gaan doen. Welk beroep past bij jou en welke opleiding ga je daarvoor volgen?
Hierbij word je begeleid door loopbaancoaches die jou zullen aanmoedigen om een aantal stages te doen bij verschillende bedrijven of instellingen.
We helpen je daarop terug te kijken (reflecteren), zodat je ontdekt wat je leuk vindt of wat juist minder goed bij je past.
Ook tijdens de praktijklessen op school kom je in aanraking met allerlei beroepen. D&P is een hele brede opleiding met 2 routes. Het eerste deel van de route (profiel) is voor iedere leerling gelijk, het andere deel bestaat uit keuzevakken die aansluiten bij jouw interesses en talenten.
In klas 3 heb je naast de verplichte vakken als Engels, Nederlands, godsdienst en sport ook de vakken wiskunde, economie en biologie. Van deze laatsten mag je er één aan het eind van klas 3 laten vallen. Op deze manier ontstaat voor elke leerling een eigen leerroute in de bovenbouw. Je gaat ook bezig met onderzoekend en betekenisvol leren. Dat noemen we Pijlers. Tijdens de Pijlerlessen leer je nieuwe dingen op een praktische manier.

Wij vinden het fijn om je tijdens jouw leerroute waar dat nodig is te begeleiden zodat je een goede keuze kunt maken.

 

Meer weten?

Voor meer informatie of het stellen van vragen kunt u terecht bij de teamleider Reinoud van der Linden (033) 464 05 27 / 06-38 32 78 71 / rvanderlinden@guido.nl

 

Bovenbouw TL (3e en 4e klas)

De theoretische leerweg

De bovenbouw van de Theoretische Leerweg (TL) wordt gekenmerkt door de aandacht voor elke leerling. De leerling staat centraal in het proces van leren en ontwikkeling. De mentor heeft als eerste de taak de leerling zo goed mogelijk te volgen. Daarnaast is het complete team van docenten verantwoordelijk voor dit proces.

De TL leidt op voor een vervolgopleiding in het MBO. Leerlingen kiezen een uitstroomvariant (sector) waarmee ze op niveau 4 kunnen instromen in het MBO. Daarnaast bestaat de mogelijkheid met een TL-diploma door te stromen naar HAVO-4.

In klas 3 TL krijgen de leerlingen nog veel vakken aangeboden. Er moet alleen een keuze worden gemaakt uit geschiedenis en aardrijkskunde. Aan het eind van klas 3 wordt een vakkenpakket gekozen dat aansluit bij de gekozen sector(en). De sectoren zijn: Economie, Zorg en Welzijn, Techniek en Landbouw. Naast de verplichte vakken per sector worden dan vakken gekozen. Ook LO2 en Beeldende Vorming kunnen worden gekozen als examenvak.

De leerstof wordt gevarieerd aangeboden. Er wordt instructie gegeven, maar leerlingen zijn ook zelfontdekkend bezig, in een groepje of alleen. Er wordt gebruik gemaakt van de computer en van  boeken, omdat een leerling niet de hele dag naar een scherm moet kijken. In de bovenbouw krijgen de leerlingen te maken met lange teksten en grote hoeveelheden leerstof. Dan is een boek praktischer dan de computer. De computer wordt vooral ingezet bij gepersonaliseerd leren, omdat elke leerlingen dan precies datgene kan doen waar hij/zij aan toe is.

De ontwikkeling van de leerling in de richting van het MBO of de HAVO wordt gestimuleerd door het oefenen van vaardigheden, die passen bij de 21e eeuw. Speciale aandacht is er voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Twee jaar lang zijn de leerlingen door middel van allerlei activiteiten bezig na te denken en te onderzoeken welke vervolgopleiding en maatschappelijke carrière het meest passend is. De decaan heeft hierin, in samenwerking met de mentoren én de ouders, een belangrijke taak.

Meer weten?

Voor meer informatie of het stellen van vragen kunt u terecht bij de teamleider Reinoud van der Linden  (033) 464 05 27 / mailto:rvanderlinden@guido.nl

Lestijden

We zijn een streekschool. Sommige leerlingen komen van ver en daarom beginnen we om 9:00 uur.
1e uur     09.00 – 09.45 uur
2e uur     09.45 – 10.30 uur
Pauze      10.30 –  10.45 uur
3e uur     10.45 –   11.30 uur
4e uur     11.30 –   12.15 uur
Pauze      12.15 –   12.45 uur
5e uur     12.45 –   13.30 uur
6e uur     13.30 –  14.15 uur
Pauze     14.15 –   14.30 uur
7e uur     14.30 –   15.15 uur
8e uur     15.15 –   16.00 uur

 

Mediatheek

De mediatheek is een soort kleine bibliotheek in school. Deze is elke dag vanaf 9:00 uur, tot na schooltijd open. In de pauze is de mediatheek niet open. In onze school is de mediatheek te vinden tegenover de hoofdingang. Je kunt er printen of kopiëren, je kopieertegoed opwaarderen en boeken en andere materialen lenen. En ook als je hulp nodig hebt bij het zoeken van informatie of andere vragen hebt, kunnen ze je bij de mediatheek goed helpen.

LWOO-VMBO_185_C0A3939_HiRESweb

DIESEL

Diesel bestaat uit enthousiaste leerlingen, die onder leiding van een docent, door het schooljaar heen allerlei leuke activiteiten organiseren binnen en buiten de school. Bijvoorbeeld: schoolfeesten, voetbaltoernooi, paintballen, raften, skiën in Snowworld en basketbaltoernooi.

 

Wil je een keer komen kijken?

Gedurende het jaar zijn er diverse momenten dat je kennis kunt maken met onze school. Je bent van harte welkom! Kijk op onze kennismakingspagina op welke data. Uiteraard staat de deur altijd voor jou en je ouders open.