VMBO

Welkom bij Guido VMBO

De locatie VMBO is gevestigd aan de Arnhemseweg 65 in Amersfoort. In dit gebouw hebben leerlingen van alle leerjaren van het vmbo bb, kb en tl in een fijne omgeving les. De locatie VMBO is een school waarin persoonlijk leiderschap een belangrijke rol speelt. We werken aan de hand van de 7 gewoonten van Sean Covey. Benieuwd wat dat is? Klik hier.

Leerlingen op het VMBO.

Onderbouw (klas 1 en 2)

In de onderbouw krijg je les in groepen van ongeveer  16-20 leerlingen in een fijne, veilige omgeving. De ‘beroepsgroepen’ bestaan uit een mix van bb- en kb-niveau (soms+ tl-niveau) en de ‘theoretische groepen’ bestaan uit een mix van kgt-niveau (soms havo-niveau). Je krijgt les in zogenaamde Pijlers, projecten waarbij je onderzoekend bezig bent. Als je bij ons op school komt volgen we je twee jaar en aan het einde van het tweede jaar bespreken we met jou en je ouders wat de mogelijkheden zijn voor klas 3 (er is geen overgangsrapport tussen klas 1 en 2). Na het tweejarige begeleidingstraject volgen je wat meer op afstand in de 3e en 4e klas, dit gebeurt via het zorgteam. Individuele begeleiding Naast de groepslessen krijg je zoveel mogelijk hulp op maat. We bieden begeleiding op veel terreinen zoals spelling/taal, dyslexie, rekenen en dyscalculie. Als je problemen ondervind op sociaal-emotioneel gebied, dan bieden we je sociale weerbaarheidslessen, begeleiding via Leefstijl tegen faalangst en sociale onzekerheid en/of begeleiding voor een verbeterde werkhouding en motivatie. Heb je extra hulp nodig bij planning, dan kun je extra begeleiding krijgen van pedagogiek studenten van Hogeschool Utrecht. Daarnaast helpen we je (terug) te kijken (reflecteren) op je persoonlijke ontwikkeling aan de hand van reflectiegesprekken.

De begeleiding van de groep:
Er wordt door de mentor veel aandacht besteed aan het groepsproces:

  • onderlinge omgang
  • pesten
  • welke rol vervult een leerling in het groepsgebeuren
  • omgaan met sociale media
  • samenwerkend leren

Eigen plek en huiswerk Je krijgt les in een apart gedeelte van het schoolgebouw. We maken in onze lessen gebruik van laptops/tablets en voor sommige vakken gebruiken we boeken met digitale ondersteuning. We bieden de mogelijkheid om via school een laptop/tablet aan te schaffen. Je wordt daar na je aanmelding over geïnformeerd. Het team Het team bestaat uit docenten/mentoren die gespecialiseerd zijn in het lesgeven aan en begeleiden van leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs nodig hebben. Zij worden soms geholpen door deskundigen. De mentor speelt de grootste rol in de begeleiding. De mentor is (bijna) elke dag het 1e blok aanwezig en vangt jou en je klasgenoten op. De mentor verzorgt de dagopening en geeft de begeleidingslessen (groepsproces, leefstijl en Rots & Watertraining). Daarnaast zijn er ook studenten die de opleiding pedagogiek volgen aan de Hogeschool Utrecht, zij zijn ook betrokken bij jouw begeleiding. LWOO en extra ondersteuning nodig? Met ingang van augustus 2018 bestaat de term LWOO niet meer. Het speciale traject om in aanmerking te komen voor leerwegondersteunend onderwijs is dan niet meer nodig. De speciale leerwegondersteuning bieden wij nog steeds. Het traject om dat in beeld te krijgen doen de vo-scholen nu zelf. Dat betekent dat wij aan de school van herkomst dossiergegevens opvragen. Het is wel van belang dat je ouders hierover op tijd contact met ons opnemen. Wij hebben tijd nodig om dossieronderzoek te doen om te kijken op welke wijze het onderwijs passend gemaakt kan worden voor jou.
De overgangsnormen voor de onderbouw hebben we vastgelegd in een document.

Bovenbouw (klas 3 en 4)

Beroepsgerichte leerweg  In de bovenbouw van het vmbo beroepsgericht staan jij en je toekomst centraal. Het vmbo wordt pas succesvol afgesloten als je kunt vertellen wie jij bent, wat je kwaliteiten zijn en wat je daarmee wilt gaan doen. Welk beroep past bij jou en welke opleiding ga je daarvoor volgen? Hierbij word je begeleid door loopbaancoaches die jou zullen aanmoedigen om een aantal stages te doen bij verschillende bedrijven of instellingen. We helpen je daarop terug te kijken (reflecteren), zodat je ontdekt wat je leuk vindt of wat juist minder goed bij je past. Ook tijdens de praktijklessen op school kom je in aanraking met allerlei beroepen. Dienstverlening & Producten (D&P) is een hele brede opleiding met 2 routes. Bekijk hier een filmpje met meer informatie over deze opleiding. Het eerste deel van de route (profiel) is voor iedere leerling gelijk, het andere deel bestaat uit keuzevakken die aansluiten bij jouw interesses en talenten. Je gaat ook bezig met onderzoekend en betekenisvol leren. Dat noemen we Pijlers. Tijdens de Pijlerlessen leer je nieuwe dingen op een praktische manier. Theoretische leerweg De bovenbouw van de Theoretische Leerweg (TL) wordt gekenmerkt door de aandacht voor elke leerling. Jij staat centraal in het proces van leren en ontwikkeling. De mentor heeft als eerste de taak de je zo goed mogelijk te volgen. Daar is het hele team van docenten bij betrokken. De TL leidt op voor een vervolgopleiding in het MBO. Aan het eind van je opleiding kies je een uitstroomvariant (sector) waarmee je op niveau 4 kunt instromen in het MBO. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een TL-diploma door te stromen naar havo 4. De leerstof wordt gevarieerd aangeboden. Je krijgt instructies van je docent, maar je bent ook alleen of samen met klasgenoten ontdekkend bezig. Er wordt gebruik gemaakt van laptops en van boeken. De laptops worden vooral ingezet bij gepersonaliseerd leren, omdat je dan precies datgene kan doen waar je op dat moment aan toe bent. Speciale aandacht is er voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Twee jaar lang ben je bezig door middel van allerlei activiteiten na te denken en te onderzoeken welke vervolgopleiding en maatschappelijke carrière het beste bij je past. De decaan heeft hierin, in samenwerking met de mentoren én de ouders, een belangrijke taak.

Examen doen

Het eindexamen is het afsluitende examen van je opleiding. Als je je examen haalt, behaal je je diploma en dan kun je naar het beroepsonderwijs. We hebben een examenreglement opgesteld voor het VMBO. Voor meer informatie over examens verwijzen we je naar de website van CITO.

Meer weten? Voor meer informatie of het stellen van vragen kunt u terecht bij de teamleider;
Elisabeth Clayton teamleider leerjaar 1 (033) 464 05 25 eclayton@guido.nl
Maarten Visser teamleider leerjaar 2 (033) 464 05 25 mvisser@guido.nl
Bert Mollema teamleider TL (033) 464 05 25 bmollema@guido.nl
Geke Bosma teamleider BG (033) 464 05 25 gbosma@guido.nl

Lestijden

We zijn een streekschool. Sommige leerlingen komen van ver en daarom beginnen we om 9:00 uur. De onderbouw hanteert andere lestijden dan de boven, zie onderstaande tabel.

 

Onderbouw tijd bovenbouw tijd
Les 1 9.00 – 9.45 uur Les 1 9.00 – 9.45 uur
Les 2 9.45 – 10.30 uur Les 2 9.45- 10.30 uur
Pauze 10.30 – 10.55 uur Les 3 10.30 – 11.15 uur
Les 3 10.55 – 11.40 uur Pauze 11.15 – 11.40 uur
Les 4 11.40 – 12.25 uur Les 4 11.40 – 12.25 uur
Les 5 12.25 – 13.10 uur Les 5 12.25 – 13.10 uur
Pauze 13.10 – 13.30 uur Les 6 13.10 – 13.55 uur
Les 6 13.30 – 14.15 uur Pauze 13.55 – 14.15 uur
Les 7 14.15 – 15.00 uur Les 7 14.15 – 15.00 uur
Les 8 15.00 – 15.45 uur Les 8 15.00 – 15.45 uur

Mediatheek

De mediatheek is een soort kleine bibliotheek in school. Deze is elke dag vanaf 9:00 uur, tot na schooltijd open. In de pauze is de mediatheek niet open. In onze school is de mediatheek te vinden tegenover de hoofdingang. Je kunt er printen of kopiëren, je kopieertegoed opwaarderen en boeken en andere materialen lenen. En ook als je hulp nodig hebt bij het zoeken van informatie of andere vragen hebt, kunnen ze je bij de mediatheek goed helpen.

DIESEL

Diesel bestaat uit enthousiaste leerlingen, die onder leiding van een docent, door het schooljaar heen allerlei leuke activiteiten organiseren binnen en buiten de school. Bijvoorbeeld: schoolfeesten, voetbaltoernooi, paintballen, raften, skiën in Snowworld en basketbaltoernooi.

Wil je een keer komen kijken?

Gedurende het jaar zijn er diverse momenten dat je kennis kunt maken met onze school. Je bent van harte welkom! Kijk op onze kennismakingspagina op welke data. Uiteraard staat de deur altijd voor jou en je ouders open.