Kosten

Schoolkosten

Als je bij ons op school komt verandert er veel, ook voor je ouders. Het voortgezet onderwijs kost geld. De schoolkosten zijn verplichte kosten, gekoppeld aan de (beroepsgerichte) opleidingen. Het bedrag van de schoolkosten is per leerjaar verschillendWat het bedrag is vind je op de locatiepagina’s in de Guidogids (klik links in het menu op Guidogids onder Downloads).

Ouderbijdrage

We vragen van je ouders een vrijwillige bijdrage. Dit doen we omdat het geld dat we van de overheid krijgen om onderwijs te kunnen geven, met de extra’s die de school aanbiedt, niet voldoende is. Van je ouders wordt daarom een bijdrage gevraagd voor elk kind dat naar onze school gaat. De extra’s zijn o.a. de ontwikkeling van materiaal voor de dagopeningen, het project Leefstijl en delen van wat we zelf gekregen hebben met minder draagkrachtige ouders (suppletiefonds). Deze bijdrage moet officieel geregeld worden. Daarom wordt hij ieder jaar goedgekeurd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Andere kosten

Om in het onderwijs goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat leerlingen een device hebben. We kunnen jou dan goed volgen en je onderwijs op maat bieden. Dat device, (een laptop of tablet) kun je zelf aanschaffen. Er is ook een mogelijkheid voor je ouders om een device aan te schaffen door gebruik te maken van de diensten van The Rent Company. Op basis van huurkoop betalen je ouders een vast bedrag per maand en een eenmalige borg. Dat is dan inclusief een verzekering tegen diefstal en beschadiging gedurende de looptijd van het contract.Wij gaan er vanuit dat ouders dit op basis van vrijwilligheid doen. Kunnen ouders dit niet betalen, dan kan in samenspraak met school gezocht worden naar een passende oplossing.

Daarnaast vragen we op het VMBO een bijdrage voor spullen die je nodig hebt bij de praktijkvakken. We weten pas aan het begin van het schooljaar hoeveel deze kosten precies zijn.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan