Zij-instroom (in leerjaar 2, 3, 4 of 5) Amersfoort

Zit jij op het voortgezet onderwijs en overweeg je in te stromen op GSG Guido in Amersfoort?
Wij hanteren voor zij-instroom de volgende uitgangspunten:

 • Vanuit een andere middelbare school naar Guido Amersfoort komen kan alleen aan het begin van het schooljaar. De intake hiervoor start vanaf 1 april.
 • We nemen tijdens het schooljaar geen nieuwe leerlingen aan, tenzij het gaat om een verhuizing.
 • De aanmeldingen moeten zo spoedig mogelijk, uiterlijk twee weken voor de zomervakantie binnen zijn zodat we de intakeprocedure zorgvuldig kunnen afhandelen en een leerling goed kunnen plaatsen.
 • Om de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van de leerlingen te bewaken is het aantal leerlingen per klas aan een maximum gebonden. Wanneer er meerdere leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag in een groep zitten kan het zijn dat er geen leerlingen meer aan die klas kunnen worden toegevoegd, ook al is het formele maximum nog niet bereikt.
 • Als klassen vol zitten maken wij een wachtlijst aan. De leerling krijgt een plek op de wachtlijst op basis van aanmelding; hoe eerder de aanmelding wordt gedaan hoe hoger je op de wachtlijst staat.
 • We adviseren dringend om ook aan te melden op een andere school, omdat een plek op GSG Guido niet gegarandeerd kan worden.
 • Instroom in 4B en 4K (locatie VMBO) is vanwege het tweejarig PTA niet mogelijk.

Voor instromen binnen GSG Guido Locatie Arnhem gelden andere uitgangspunten. Neem contact op via secretariaat.arnhem@guido.nl

De toelatingsprocedure

 • Overweegt u over instroom van uw zoon/dochter? Neem dan contact op met het secretariaat van de locatie:

1. Oriëntatie

 • Ouder(s)/verzorger(s) worden telefonisch benaderd door een teamleider voor een eerste oriëntatie. U kunt ook zelf contact leggen via dit contactformulier. Guido is een school met een christelijke identiteit, waar we veel waarde aan hechten.

2. Intakegesprek

 • Op basis van de eerste oriëntatie wordt er eventueel een intakegesprek gepland. Dat wordt gevoerd met een teamleider en een lid van het ondersteuningsteam.
 • Ter voorbereiding op het intakegesprek worden de volgende gegevens aan Guido verstrekt:
  • De meest recente cijferlijst
  • De eindcijferlijst van het vorige schooljaar
  • Eventuele CITO-scores
  • Niveau-advies basisschool
  • Relevante test- en onderzoeksverslagen
  • Het ingevulde VO-VO overdrachtsformulier (VO=voortgezet onderwijs)
 • In het intakegesprek leren we elkaar beter kennen en ontdekken we of we bij elkaar passen. We spreken met elkaar over onze identiteit en als er extra ondersteuning nodig is, onderzoeken we of wij dat kunnen bieden. Ook willen we meer weten over gedrag, absentie, inzet, samenwerking met ouders, reden van de overstap, advies van de toeleverende school en eventuele bijzonderheden.

3. Toelaatbaarheid en plaatsing

 • De teamleider en het lid van het ondersteuningsteam bespreken vervolgens de leerling en de teamleider neemt een besluit over de toelaatbaarheid. Het secretariaat brengt de ouders/verzorgers op de hoogte van de beslissing van de school.
 • Als het gaat om plaatsing in de bovenbouw volgt na de toelaatbaarheidsbeslissing nog een gesprek met de decaan over vakkenkeuze. Het kan zijn dat de leerling wel toelaatbaar is, maar een bepaald(e) vak(kenpakket) niet kan kiezen. Voor het einde van het schooljaar krijgt de leerling bericht over de plaatsing en verdere informatie die van belang is om een goede start te hebben op GSG Guido.

Direct aanmelden

Wilt u uw zoon/dochter direct aanmelden? Maak dan gebruik van het digitale inschrijfformulier.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan