Leermiddelen

Inkoop (huur)schoolboeken
De huurboeken worden voor dit schooljaar geleverd door de firma OsingadeJong. OsingadeJong verzorgt ook het hele logistieke proces, zoals het afleveren, evt. nabestellingen en naleveringen en het inleverproces.

Verzendkosten (huur)schoolboeken
De boekenpakketten worden door Guido besteld bij OsingadeJong en zullen op het huisadres worden afgeleverd. De verzendkosten zijn voor rekening van de school.

Inleveren (huur)schoolboeken
Aan het eind van het schooljaar zal op één dag een inleverbalie worden ingericht door OsingadeJong waar de leerlingen hun boeken kunnen inleveren. Bij het inleveren wordt gecontroleerd of het pakket compleet en netjes is. De leerling krijgt een inleverbewijs. Als er boeken ontbreken of beschadigd zijn, staat dit aangegeven op het inleverbewijs.

Boete voor niet of te laat ingeleverde huurboeken
Voor boeken die niet of te laat zijn ingeleverd krijgen de ouders, of de leerling indien 18+ een factuur van OsingadeJong. Als de factuur wordt betaald is dit verder afgehandeld. Mochten ouders of de leerling de factuur niet betalen binnen de betalingstermijn, zal OsingadeJong de schade bij de school in rekening brengen. De school heeft zich garant gesteld voor de betaling van de schade. De school gaat het schadebedrag – gelijk aan het factuurbedrag – vermeerderd met €15,- administratiekosten verhalen op de ouders of de leerling indien 18+. Mochten ouders, of leerling indien 18+ hierop niet reageren, dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. De ouders kunnen door het overleggen van het inleverformulier aantonen dat het betreffende boek wel is ingeleverd. Als er geen inleverbewijs kan worden overlegd, kan de factuur niet ongedaan worden gemaakt.

Beroepsmogelijkheid (huurboeken)
Ouders, of de leerling indien 18+, kunnen tegen een eventuele schadeclaim in beroep gaan bij OsingadeJong.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan